Frågor om indraget körkort m.m.

2015-12-30 i Myndigheter
FRÅGA
Blev stoppad av polisen utan anledning. Dom ville se på körkortet. Kan man bli av med körkortet i tre veckor vid misstanke om brott? jag vet att jag använder inga droger, var sjuk i förra veckan och använde alvedon. Vid kissprovet visade ngt. ämne och därav körkortet indraget i tre veckor. Kan man bra göra så? Ska nämnas har varit straffad tidigare för droger.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att besvara din första fråga kring huruvida någon kan få ett indraget körkort vid misstake om brott. Polisen kan vid misstanke om brott ta ditt körkort direkt på plats, i vissa fall beviljas tillstånd att köra vidare i 48 timmar. Någon som kör påverkad av något kan inte räkna med att få tillstånd till att köra vidare. Hur länge körkortet blir indraget bestäms inte av polisen, fallet lämnas vidare till transportstyrelsen som därefter tar ett beslut.
Transportsyrelsen gör då en bedömning huruvida ditt körkort ska dras in och hur länge det dras in. Det finns en rad anledningar till att körkortet kan dras in. Ett beslut om indraget körkort kan alltid överklagas till förvaltningsrätten.

Den vanligaste orsaken till att Transportstyrelsen beslutar om att återkalla ett körkort återfinns i Körkortslagens kap. 5 § 3 och är då en förare begått en väsentlig överträdelse och med det menar jag i första hand en grov hastighetsöverträdelse. Men inom samma kategori finns även sådant som körning mot rött ljus, brott mot väjningsplikten etc. Se lagen: här

Opålitlighet i nykterhetshänseende är också en av grunderna som ökat markant och grundar sig på återkallelser genom att en person omhändertagits genom s.k. LOB – lagen om omhändertagande av berusad person) eller pga. narkotikabrott.

I Sverige har vi ett grundlagsskydd som återfinns i regeringsformens 1 kap. 9 §. Där står det stadgat att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det innebär alltså att förvaltningsmyndigheter, i det här fallet transportstyrelsen, ska behandla ditt ärende så objektivt och då ska dina personliga förhållanden inte styra myndighetens beslut. Däremot görs det en helhetsbedömning av transportstyrelsen rörande personens lämplighet i trafiken och då kan tidigare misskötsamhet ha stor betydelse. Främst då man vill värna om andra trafikanters säkerhet. Därav kan tidigare brottslighet som exempelvis narkotikabrott ha betydelse för helhetsbedömningen rörande återkallelsen.

Du kan överklaga ett beslut om återkallat körkort genom att skicka skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Din överklagan skall skickas senas tre veckor efter att du mottagit beslut om återkallat körkort.

Jag hoppas att det löser sig!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (354)
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?
2020-09-07 Hur vet man att brev till häktet når fram?

Alla besvarade frågor (84159)