Frågor kring var folkbokföring ska ske

2015-04-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Måste jag vara skriven på den adress där jag hyr en hyresrätt med 1;hands kontraktjuridiskt sett?Mvh
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Enligt 6 § Folkbokföringslagen ska en person bokföras på den fastighet och i den kommun där denne enligt 7 - 13 §§ Folkbokföringslagen är att anse som bosatt. En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter (exempelvis hyresrätter) skall även folkbokföras på lägenheten.

Enligt 7 § Folkbokföringslagen ska en person anses vara bosatt på den fastighet där denne regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Med att regelbundet tillbringa sin dygnsvila menas att en person under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila minst en gång i veckan eller i samma omfattning med en annan förläggning i tiden (exempelvis fem dagar i följd en gång i månaden).

Om en person, utifrån dessa kriterier, anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på fler än en fastighet ska, enligt samma paragraf, personen i fråga folkbokföras där personen får anses ha sin egentliga hemvist, det vill säga i princip där personen tillbringar mest tid och exempelvis har sin familj. Det går således endast att vara skriven på en bostad.

Mot denna bakgrund kan således konstateras att du måste vara folkbokförd på hyresrätten (och i den kommun samt på den fastighet som hyresrätten finns i) om du tillbringar din regelmässiga dygnsvila i din hyresrätt, det vill säga du sover över i den minst en natt i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (exempelvis fem nätter i följd en gång i månaden). Om du dessutom sover över i en annan bostad än din hyresrätt i sådan omfattning att du även där får anses tillbringa din regelmässiga dygnsvila ska du folkbokföras på den bostad där du anses ha din egentliga hemvist, det vill säga där du exempelvis spenderar mest tid eller har din familj.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1573)
2021-06-23 ​Vad händer om en hyresgäst avlider?
2021-06-21 Vad kan man göra om arean i hyresavtalet är felaktig?
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?

Alla besvarade frågor (93336)