Frågor inför äktenskap

2020-10-10 i Make
FRÅGA
Om jag vill gifta mig med en ny kvinna. Vad gäller vid dödsfall? Jag har egendom hon har inget. Jag har även barn men inga med henne. Har tänkt att skriva äktenskapsförord ifall skilsmässa skulle uppstå så jag ej blir av med alla mina tillgångar igen (varit gift tidigare). Men även ett testamente där hon ärver hälften av mina tillgångar, hus, firma och sparat kapital mm (i äktenskapsförordet) och hälften till mina barn. Eller vad händer om jag ej skriver ett testamente?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och lagar om giftermål finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Det är dessa lagar som är centrala för din fråga. I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns. Jag kommer sedan redogöra för möjligheterna till att skriva testamente respektive äktenskapsförord.

Vad händer om varken äktenskapsförord eller testamente finns?

Om varken äktenskapsförord eller testamente finns så kommer det vid din död eller skilsmässa att ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och ska således ingå i en bodelning.

Vid bodelningen kommer således som huvudregel allt att delas lika mellan er. Din maka kommer alltså få hälften av er totala egendom. Den andra hälften blir, vid dödsfall, din kvarlåtenskap. Din kvarlåtenskap ska då ärvas. Dina barn har bäst arvsrätt (2 kap. 1 § ÄB).

Dock är det som så att om du är gift vid ditt dödsfall så kommer din maka att ärva den egendom som era gemensamma barn skulle ha ärvt från dig fram tills dess att dina maka avlider. Detta kallas efterarvsrätt men jag kommer inte gå närmare in på det i mitt svar här. Dina barn som du har med någon annan är dock särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt vid din död (3 kap. 1 § ÄB). De har dock möjligheten att vänta och, precis som era gemensamma barn, få ut arvet först när din maka dör (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan sägas att om det varken finns äktenskapsförord eller testamente kommer din maka att få hälften av er egendom och den andra hälften kommer tillfalla dig, eller vid dödsfall, dina barn (förutsatt att de inte vill vänta med att få ut sitt arv).

Möjligheten att skriva äktenskapsförord

Precis som du är inne på i din fråga är äktenskapsförord förmodligen det som passar din situation bäst. Genom ett äktenskapsförord kan man komma överens om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 2 & 3 §§ ÄktB). Enskild egendom ska ju, som jag nämnde ovan, inte tas med i den bodelning som kommer att ske vid skilsmässa eller din död. Det gör att du kommer att få behålla all den egendom som är din enskilda eller att dina barn får ärva all egendom som är din enskilda vid dödsfall.

Det finns dock vissa formkrav för äktenskapsförord. Det ska vara skriftligt och undertecknas av er båda och skickas in till Skatteverket för registrering. Om det skickas in inom en månad från det att ni ingick äktenskap gäller äktenskapsförordet från och med den dagen då ni gifter er. Om det skickas in senare än en månad från dagen då ni gifte er gäller det först från den dagen då det inkom till Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Möjligheten att skriva testamente

Om ni väljer att skriva ett äktenskapsförord så är det ju mycket möjligt att din maka inte kommer att ärva hälften av din egendom. Du kan då upprätta ett testamente där du kan bestämma över din kvarlåtenskap. Ett testamente ska upprättas skriftligen och med två vittnen som samtidigt ska skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De får inte vara under 15 år eller lida av någon psykisk störning som gör att de inte förstår innebörden. De får inte heller vara för nära släkt med varken dig eller den som du testamenterar egendom till (10 kap. 4 § ÄB).

I ett testamente får du bestämma fritt över din kvarlåtenskap så länge du inte kränker dina barns laglotter. De måste ärva minst 50% av vad de skulle ärvt om inget testamente fanns (7 kap. 1 § ÄB).

Eventuell jämkning vid bodelning

Avslutningsvis vill jag även nämna att det finns vissa jämkningsregler som gäller vid bodelning (12 kap. 1 § ÄktB). Denna gäller dock inte om bodelning sker på grund av dödsfall!

Om det inte finns äktenskapsförord finns det fortfarande en möjlighet att all din egendom inte kommer att gå till bodelning. Det finns nämligen en regel som säger att med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och äktenskapets längd så kan bodelningen jämkas. Om äktenskapet är kort och ni skiljer er inom ett år är huvudregeln att ni endast går in med 20% av er egendom i bodelningen. Är skilsmässan inom två år blir denna procentsats 40%, tre år blir 60%, fyra år blir 80% och fem år och uppåt så tas allt in i bodelningen. Detta är dock endast en huvudregel som har utvecklats i praxis.

Hänsyn kan som sagt även tas till era ekonomiska förhållanden. Om du äger väldigt mycket mer egendom kan detta innebära att ni inte kommer att dela egendomen helt 50/50, utan snarare 60/40 eller till och med 75/25 (starkt beroende på äktenskapets längd).

Jag hoppas du har fått ett tydligt svar på din fråga och att du får ett lyckligt äktenskap! Har du ytterligare frågor eller vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente kan du kontakta vår juristbyrå här eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92309)