Frågan om att avstå sin framtida rätt till laglott till förmån för förälders efterlevande sambo

2019-04-14 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag, X och Y sammanbor med varandra under äktenskapsliknande former sen 30 år. Vi har skrivit testamente att den som överlever den andre ska ärva all egendom med fri förfoganderätt. Jag har en dotter som nu vill skriva att hon accepterar att vänta med att ta ut sin laglott om jag går bort först tills Y också gått bort. Hon får ärva oss båda. Hur ska hon formulera sig för att det ska vara giltigt om jag går bort först. MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB) och dess regler om avstående av arv.

Denna företeelse regleras främst i en särskild bestämmelse som jag i det följande ska förklara.

17 kap 2 § ärvdabalken
Bestämmelsen ifråga är 17:2 ÄB och handlar om så kallade arvsavtal. Med arvsavtal menas i denna situationen att man i avsäger sig rätten till framtida arv. Denna bestämmelse är därmed direkt tillämplig på situationen.

Det enda egentliga kravet är enligt bestämmelsen att arvingen genom godkännande av ditt testamente eller på annat sätt skriftligen avsäger sig sin rätt till arv. Med stöd av denna bestämmelse borde det vara helt möjligt att avsäga sig rätten till arv endast till förmån för efterlevande sambo, med förbehåll att man ska få arv efter den efterlevande sambons död.

Det finns dock ett litet krux med denna bestämmelse i förhållande till er situation. Det är nämligen så att det i andra meningen i bestämmelsen framgår att ett arvsavstående av just laglotten endast är giltigt om bröstarvingen fått skäligt vederlag i utbyte mot avståendet.

Det finns dock undantag från den regeln att bröstarvingen ska ha fått vederlag i utbyte mot avstående av laglotten. Dessa undantag stadgas dock redan i bestämmelsen och handlar om att vederlag istället ges till någon som är bröstarvingen närstående. Exempelvis dennes barn eller make/sambo.

Med detta sagt är det alltså ingen av de två ovan bestämmelserna som är direkt tillämpliga på den här situationen. Detta innebär att det inte finns ett helt säkert sätt för er att i förväg hindra din dotter från att kräva ut sin laglott i den situationen att du avlider innan din sambo.

I denna situation förstår jag det som att du har upprättat ett testamente där det framgår att 100% av din egendom, med fri förfoganderätt, ska tillfalla din sambo, och därefter din dotter. Det som då kommer hända i det första ledet är att all din egendom kommer tillfalla din sambo såvida inte din dotter aktivt kräver ut sin laglott. Laglotten utfaller alltså inte automatiskt, utan kräver att din dotter påkallat ändring av testamentet för att få ut laglotten (7:3 ÄB).

När din sambo sedan dör kommer enligt testamentet all kvarlåtenskap att tillfalla din dotter. Detta gäller oavsett om hon skulle ha krävt ut sin laglott eller inte.

Sammanfattning
Tyvärr kan jag alltså inte hitta något sätt för er att på ett bindande sätt få din dotter att avstå sin framtida rätt till laglotten efter dig.

Det är dock inga problem att din dotter avstår från att någonsin kräva sin laglott och istället tålmodigt väntar på att din sambo avlider för att då få ut all kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (276)
2020-02-13 Arvsavstående och dödsbodelägares ansvar
2020-01-31 Kan man avstå sitt arv?
2020-01-30 Arvsavsägelse
2020-01-30 Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Alla besvarade frågor (77196)