Fråga om vilket slags prövningstillstånd som gäller för prövning i Högsta domstolen

Verkar vara svåra frågor jag ställer. Skall försöka att inte veckla in det. Om inte bevisad mened räcker för att bli friad eller åtminstone få prövningstillstånd, vad måste då till? Svea Hovrätt överklagar domen till HD på det bevismaterial jag lämnar in. Bland annat två filmer som klart och tydligt bevisar ställt utom allt rimligt tvivel att vittnet ljugit i rätten, dvs begått mened. Vad kan jag mer göra? Är sista steget anmälan för falsk angivelse och mened? Gärningsmannabeskrivningen stämmer inte, vittnet drar tre olika historier och minns inte självklara saker. Så vad behövs om inte bevisad mened räcker? Hoppas ni kan svara annars är det väl bara att bli kriminell själv. Behöver ingen plastbit för att köra bil.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som jag uppfattat din fråga så undrar du över prövningstillstånd i Högsta domstolen och om mened skulle kunna utgöra en sådan omständighet som kan beaktas för att bevilja prövningstillstånd. Viktigt att ha i bakhuvudet är själva syftet med överklagandet till högre rätt: att domstolarna fungerar som en kontrollfunktion där det som överklagats omprövas (prövningens omfattande beror på vad som angivits i överklagandet se 55 kap 3§ rättegångsbalken). Däremot görs en avgränsning av de fall som omprövas, en av de styrande principerna är att man ska kunna lita på att varje instans gör en riktig bedömning av målet och varje högre instans prövar bara det som inte blivit klarlagt i underinstansen. Detta medför alltså att i och med att målet behandlas i fler instanser så anses det mer och mer klarlagt för varje instans och därför blir prövningstillståndet svårare att få. Prövningstillsånd krävs alltid för att få sin sak prövad i Högsta domstolen enligt 54 kap 10 § rättegångsbalken.  De grunder för prövningstillstånd som finns i Högsta domstolen räknas upp i 54 kap 10§ rättegångsbalken

- prejudikatvärde. Om rättsläget är oklart så att målet skulle ha en viktigt ledande funktion för att klarlägga detta så kan prövningstilstånd meddelas.  

- synnerliga skäl. Exempel är materiella fel har förekommit som skulle kunna ge upphov till domvilla eller resning som berott på grova misstag eller fel.  


I ditt fall hamnar vi i 54 kap 10 st 1 p 2 rättegångsbalken då felet du beskriver skulle kunna ge upphov till resning (jfr 58 kap 1§ 2p rättegångsbalken). En av grunderna för resning är nämligen om vittne har utgivit en falsk utsaga, m.a.o begått brottet mened. Att det fallet du beskriver är direkt applicerbart på de exempel som används som exempel i lagtexten anser jag tala för att du har större sannolikhet att få prövningstillståndet beviljat, men som jag beskrev inledningsvis är Högsta domstolen restriktiv att meddela prövnignstillstånd. 


Jag önskar dig stort lycka till, om du har ytterligare funderingar är du självklart välkommen att ställa ytterligare frågor. 

Hälsningar 

Johanna WallinJohanna WallinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”