FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord25/09/2016

Fråga om verkningar av äktenskapsförord

Vi skrev ett äktenskapsförord när jag köpte in mig i hans hus och samtidigt gifte oss 2011. Han hade satt in 300 000:- i huset o skulle enl äktenskapsförordet få ut dem vid skilsmässa eller om ngn av oss gick bort. Nu har vi sålt huset och då ville HAN dela på vinsten, han förde själv över hälften till mitt konto. Vi har nu köpt en bostadsrätt tillsammans som vi renoverat och betalat hälften var av våra respektive pengar, från vinsten av huset. Nu efter 3 mån i lgh vill han skiljas och samtidigt hänvisar han till äktenskapsförordet och sin rätt till de 300.000, enl ovan. Kan han först dela vinsten på huset med mig och nu gå tillbaka till äktenskapsförordet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Då jag inte vet hur stor andel i huset du respektive din man hade då ni sålde huset är det dessvärre svårt för mig att uttala mig om hur stor del av det ni fick ut från försäljningen av huset som din man hade rätt till. Om din man ägde 50 % av huset och du ägde 50 % hade din man dock rätt att få ut 50 % av det ni fick i försäljningen.

Vad avser äktenskapsförordet är det dock viktigt att påpeka att ett äktenskapsförord enligt 7 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken endast kan göra två saker, nämligen

1. Göra egendom till enskild egendom (d.v.s. egendomen ska inte ingå vid en bodelning och ska därmed inte delas mellan makarna, d.v.s. den maken som äger egendomen får behålla den för sig själv), eller

2. Återigen göra egendomen till giftorättsgods (d.v.s. egendomen kommer återigen att ingå vid en bodelning och därmed delas mellan makarna)

Det går med andra ord inte att i ett äktenskapsförord skriva att din man ska ha rätt till 300 000 kr ur försäljningen av huset. Ett sådant äktenskapsförord är ogiltigt då det inte står i äktenskapsförordet att pengarna ska vara din mans enskilda egendom.

Om det däremot i äktenskapsförordet står att 300 000 kr av det din man får från försäljningen ska vara din mans enskilda egendom varmed dessa pengar inte kommer att delas mellan er i en bodelning är dock ett sådant äktenskapsförord giltigt varmed dessa 300 000 kr inte kommer att delas mellan er i en bodelning varför din man får behålla dessa pengar själv.

Sammanfattningsvis kommer med andra ord en bodelning att göras mellan dig och din man. Om äktenskapsförordet är giltigt kommer då din man att få ta undan 300 000 kr av sina pengar från bodelningen vid beräkningen av hur mycket var och en av er ska få genom bodelningen. Efter bodelningen kan dock din man inte kräva dig på 300 000 kr, d.v.s. det enda äktenskapsförordet (om det är giltigt) kan göra är att din man vid bodelningen ska anses äga 300 000 kr mindre än vad han egentligen gör.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare