Fråga om vem som blir ersättningsskyldig för skada som uppstår vid inbrott i hyreslägenhet

2017-11-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har haft inbrott i min hyreslägenhet, där det bland annat stals reservnyckel till lägenheten.Nu säger min hyresvärd att jag är ersättningsskyldig för byte av cylinder i dörren.Vad säger lagen om detta ?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästens skyldigheter under hyrestiden
En hyresgäst ansvarar för att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är även skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hens hushåll, gäster eller annan person som hyresgästen inrymmer i lägenheten (se här).

I detta fall har skada uppkommit genom inbrott, vilket inte är en skada som kan hänföra sig till dig som hyresgäst då det är en skada som stått utanför din kontroll.

Hyresvärdens skyldigheter under hyrestiden
Även hyresvärden har en skyldighet under hyrestiden, nämligen att hålla lägenheten och övriga utrymmen i godtagbar standard (se här). Det innebär att hyresvärden ska ersätta sådan skada som uppstått utan att hyresgästen varit vållande eller brustit i sin omsorg.

Avslutning
Eftersom detta är en skada som uppkommit utan att du som hyresgäst varit vållande eller brustit i din omsorg, ska den därmed ersättas av din hyresvärd. Om det vore så att du t.ex. inte låst dörren efter dig skulle bedömningen kunna bli annorlunda, men är det så att ett inbrott skett där någon brutit sig in så står det utanför din kontroll varpå hyresvärden blir ersättningsskyldig. Anser din hyresvärd ändå att det är du som ska stå ansvarig så är det hyresvärden som bär på bevisbördan och måste i sådant fall lyckas bevisa att inbrottet skett genom att du varit vårdslös/brustit i din omsorg.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?