FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord26/06/2015

Fråga om vem som bär bevisbördan i fråga om misstanke om skenäktenskap såsom ett undantag från rätten till uppehållstillstånd för familjeförening

Hej jag är en svenskmedborgare och har ett jobb sen 10 år tillbaka. Jag har försökt att hämta min fru och barn i kosovo i 4 år snart men migrationsverket beviljar inte uppehållstillstånd för dem. Förhållandet framstår som seriöst hos migrationsverket men dem beviljar inte uppehålltillstånd för min fru och barn, de säger att jag kan återförenas med dem i Kosovo. Migrationsverket anser att jag har planerat detta som någon skenförhållande, vilket absolut stämmer inte als.

Jag känner att migrationsverket kränker mina rättigheter och låter mig inte återförenas med min familj.

Vilka rättigheter har jag och vad kan jag göra så att min fru och barn kan komma hem till Svergie och återförenas med mig? Har dem rätt att skicka tillbaks mina barn om jag nu hämtar dem i Svergie?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Enligt huvudregeln har makar/sambor rätt till uppehållstillstånd för familjeåterförening i Sverige under förutsättning att något av undantagen enligt (2005:716) utlänningslag (UtL) inte föreligger. I 5 kap. 17 a § UtL (se https://lagen.nu/2005:716#K5P17aS1) återfinnes dessa undantag från rätten till uppehållstillstånd med anledning av anknytning till en make/sambo; däribland s.k. skenäktenskap.

Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den sökande maken/sambon ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det ankommer alltså på Migrationsverket att göra sannolikt att makarna/samborna inte har för avsikt att leva tillsammans. Omständigheter som ligger till grund för ett avslagsbeslutet ska vara fastställda. Migrationsverket, som bär bevisbördan, måste inkomma med bevisning och en fördjupad utredning som ligger till grund för misstanken. Ett avslagsbeslut ska bedömas utifrån objektiva grunder och får således inte grunda sig på subjektiva konstateranden. Det krävs sålunda att Migrationsverket påvisar en eller också flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet.

I det fall det kan konstateras att makar inte har för avsikt att leva tillsammans och att det är fråga om ett s.k. skenäktenskap kan en ansökan om familjeåterförening avslås även om äktenskapet inte är formellt upplöst.

Det Du främst bör göra är att överklaga beslutet om att inte bevilja Din fru uppehållstillstånd genom att belysa det faktum att Migrationsverket måste göra sannolikt - bevisa - att det är fråga om skenäktenskap och att de måste påvisa konkreta omständigheter som ligger till grund för misstanken om att det är fråga om ett skenäktenskap.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?