FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt13/08/2018

Fråga om växter som tränger in i grannens tomt

Hej. jag har en ganska stor björk på min tomt,grenarna sticker in från ca 1 meter ned till, för att sträcka sig 3-4

meter in uppåt kronan. gannen kräver att jag avlägsnar trädet för att det skräpar ner på hens tomt.vad gäller ?

hen har själv en stor syren häck som hen säger att hen inte behöver klippa på min sid den hkräpar ner hos mig,pluss att det medför mycket arbete för mig att klippa den och frakta bort skräpet. Får hens häck mot grannar vara hur hög som hälst. Entigt jordabalken 3:2 får hen klippa trädet men får hen klippa alt ända till toppen, det kan medföta att trädet dör.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Som du skriver i din fråga så regleras din situation i 3 kap. 2 § Jordabalken (JB). Din granne får avlägsna grenar från din björk som tränger över till dennes tomtgräns och som orsakar olägenheter för hen. Olägenheter är exempelvis att löven faller ner på grannens gräsmatta och att denne behöver kratta bort detta.

Din granne har gjort rätt som frågat dig innan denne gör något. Enligt paragrafen ska nämligen trädets ägare om det finns risk för att trädet skadas, först ges möjlighet att själv vidta åtgärder. Din granne får inte ta bort grenar som skulle leda till att trädet dör. Om grannen ändå skulle göra det och ingreppet leder till att trädet dör, kan denne bli skadeståndsskyldig för det.

Om du är orolig för att trädet ska skadas skulle jag rekommendera dig att prata med din granne om det. Ni kanske kan komma fram till en lösning om att anlita en kunnig att göra det och betala hälften var eller något liknande. Om ni inte kommer överens har din granne rätt att klippa ner grenarna som går över. Men som ovannämnt, om skada skulle ske kan hen bli skadeståndsskyldig mot dig.

Vad gäller grannens syren häck gäller samma sak. Din granne har ingen skyldighet att klippa häcken på din tomt. Du kan på samma sätt som din granne, klippa ner häcken från din sida, men om du skulle klippa den för mycket så den får skada kan även grannen kräva dig på skadestånd.

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Hittade du inte det du sökte?