Fråga om värdet av en nyttjanderätt i stuga uttryckt i procenttal av stugans totala värde - Värderingsman bör tillkallas för att avgöra nyttjanderättens värde

2016-12-13 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hur mycket skulle en nyttjanderätt kunna påverka priset på en fastighet? Min bror och jag äger en stuga gemensamt. Om jag köper hans del av honom men han får behålla nyttjanderätten som tidigare, hur många % skulle man kunna sänka ursprungspriset med då? (Han skulle inte betala för nyttjanderätten, ingen hyra mm skulle åläggas honom.)
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det är dessvärre svårt för mig att uttala mig om hur många procent av stugans värde som en nyttjanderätt av stugan är värd då detta kan skilja sig åt beroende på hur pass omfattande nyttjanderätten är, hur stor stugan är, om även marken som stugan står på får nyttjas inom ramen för nyttjanderätten, om stugan exempelvis ligger vid vattnet och det finns en brygga etc..

Mot denna bakgrund skulle jag råda dig och din bror att ta kontakt med en värderingsman (exempelvis en fastighetsbyrå) och därmed be värderingsmannen att värdera hur mycket en nyttjanderätt av stugan kan tänkas vara värd.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86922)