Fråga om vad som ska ingå i ett hyresavtal beträffande hyra av fast egendom

2016-03-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Ska hyresvärden bistå med en gräsklippare när man hyr hus?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jordabalkens (JB) 12 kap. är den lagstiftning som tillämpliga bestämmelser för hyresförhållanden.

Vad som ingår i ett hyreskontrakt är först och främst det som uttryckligen framgår av hyresavtalet. Framgår det där att skötseln av exempelvis en trädgård tillhörande det bostadshus som hyrs ska skötas av endera hyresvärden eller hyresgästen är det vägledande därefter om det framgår vem som skall stå för utrustningen för skötseln, jfr JB 12:15.

Står det istället att det är hyresvärden som svarar för skötseln kan det förutsättas att trädgårdens skick är oberoende av huruvida det finns en gräsklippare på fastigheten såvitt skötsel ändå vidtas. Här kan det tänkas att hyresvärden anlitat ett företag som sköter bl.a. gräsklippning på dennes hyresfastigheter.

Är det så att det inte framgår av hyresavtalet hur gräsmattorna tillhörande en hyresbostad ska skötas är det istället den gängse uppfattningen på den ort där hyresfastigheten är belägen som kommer att utgöra den rådande meningen, jfr JB 12:9 genom 12:15.

Är det så att hyresavtalet är otydligt eller ni och er hyresvärd har motstående uppfattningar om vad som ska ingå i just erat hyresavtal med hänsyn bl.a. till den gängse normen på orten där hyresfastigheten är belägen är det hyresnämnden som man kan vända sig till för att klaga.

Behöver ni hjälp att framföra en klagan till hyresnämnden är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hur får man reda på den gängse uppfattningen på orten där fastigheten är belägen?
2019-06-02 09:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1435)
2020-10-22 Ska man betala hyra för en nedbrunnen lokal?
2020-10-19 När ska man flytta ut när utflyttningsdagen infaller på röd dag?
2020-10-18 Hyresvärds rätt att kräva hyra vid uppsägning av inneboende
2020-10-18 Vad krävs för ersättning pga uppsägning av hyreslokal från hyresvärden?

Alla besvarade frågor (85286)