Fråga om vad som händer när testamenterad egendom inte längre finns kvar

2017-02-17 i Testamente
FRÅGA
Hej, du svarade nyss på min fråga om testamenterad egendom som inte finns kvar. En följdfråga: viss del av pengarna från försäljningen av fastigheten finns kvar på ett separat konto, är jag arvtagare till dessa enligt testamentet eller ska de delas mellan samtliga? Varmt tack för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline igen!

11 kap 4 § ärvdabalken, som säger att förordnandet är utan verkan om egendomen inte finns kvar, är en tolkningsregel. Vet man inte testatorns egentliga vilja presumeras 11 kap 4 § gälla. Presumtionen kan alltså brytas genom att det visas att testatorn ville något annat än att förordnandet skulle bli utan verkan om fastigheten såldes. I detta fall måste det alltså kunna utrönas ur testamentet att det inte var fastigheten i sig som var det viktiga, utan att det istället var fastighetens värde som testatorn ville att du skulle få. Kan en sådan tolkning göras skulle du ensam kunna få rätt till den del av pengarna som finns kvar från försäljningen.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94327)