Fråga om vad som händer när testamenterad egendom inte längre finns kvar

Hej, du svarade nyss på min fråga om testamenterad egendom som inte finns kvar. En följdfråga: viss del av pengarna från försäljningen av fastigheten finns kvar på ett separat konto, är jag arvtagare till dessa enligt testamentet eller ska de delas mellan samtliga? Varmt tack för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline igen!

11 kap 4 § ärvdabalken, som säger att förordnandet är utan verkan om egendomen inte finns kvar, är en tolkningsregel. Vet man inte testatorns egentliga vilja presumeras 11 kap 4 § gälla. Presumtionen kan alltså brytas genom att det visas att testatorn ville något annat än att förordnandet skulle bli utan verkan om fastigheten såldes. I detta fall måste det alltså kunna utrönas ur testamentet att det inte var fastigheten i sig som var det viktiga, utan att det istället var fastighetens värde som testatorn ville att du skulle få. Kan en sådan tolkning göras skulle du ensam kunna få rätt till den del av pengarna som finns kvar från försäljningen.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”