Fråga om vad som gäller vid muntliga avtal om bostadshyra

2016-03-24 i Hyresavtal
FRÅGA
En förälder ger sina tre vuxna barn 400.000:- vardera som gåva utan förbehåll. Två av barnen reser etc för sina pengar. Ett av barnen bygger en stuga på sin egna fastighet för pengarna. Den aktuella föräldern nyttjar stugan flera somrar och flyttar även in sina egna saker där. Så långt frid och fröjd och ingen har några problem med det. Efter flera år önskar barnet som byggt, och även äger stugan då den står på barnets tomt, hyra ut stugan till utomstående. Då menar föräldern att hen har nyttjanderätt/dispositionsrätt över stugan så någon uthyrning kan ej komma på tal. Något skriftligt avtal finns ej. Föräldern menar att det finns ett muntligt avtal som ger hen ensamrätt till att nyttja stugan.Vad gäller rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Förvisso påbjuder den svenska avtalsrätten möjligheten att ingå muntliga avtal. Nackdelen med dessa är att de har ett lågt s.k bevisvärde. Vid bevisföringen beträffande ett avtal gäller utöver att bevisa avtalets förekomst, även att styrka lydelsen utav avtalet. Inför bevisningen talar man även juridiskt sett om vad som kallas för bevisbörda. Med sådan förstås att när det fastställts vad som ska bevisas, ska det även fastställas vem som ska bevisa det.

Av praxis beträffande bevisbörda och beviskrav för avtal, särskilt muntliga, att det är den som påstår att ett avtal föreligger - särskilt om vad denne påstår är särskilt förmånligt - som har bevisbördan för att ett avtal med den påstådda lydelsen föreligger.

Så som du beskriver saken bör du dels kunna visa att du erhållit en gåva om 400 tkr, därtill att du står på lagfarten för din fastighet. Härutöver erkänner rättsordningen inte heller hyresupplåtelser på bestämd tid längre än nio månader, jfr JB 12:3 andra stycket. Detta såvida det inte är fråga om ett bostadsarrende. Ett bostadsarrende måste vara däremot skriftligt, jfr JB 8:3.

Behöver du hjälp att förfara vidare med vem som har laglig rätt att förfara med fastigheten du äger är du välkommen att kontakta oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1443)
2020-10-29 Vad har jag för uppsägningstid som inneboende utan kontrakt?
2020-10-29 Måste jag ange skäl för uppsägning av privatuthyrd bostadsrätt?
2020-10-29 Uppsägningstid när tiden inte framkommer av hyresavtalet
2020-10-29 Uppsägningstid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (85612)