Fråga om vad man som misshandlat närstående döms för

På förkommen anledning: Under vilken brottsrubricering hamnar det om man gör ett envarsgripade av någon som misshandlar en familjemedlem som denne bor tillsammans med(ej man-hustru relation), exempelvis bror misshandlar syster? Misshandel, fridskränkning eller kvinnofridskränkning? Tycker att lagtexten är otydlig.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Om jag förstår det rätt frågar du efter vilket brott någon som misshandlar en familjemedlem kan dömas till. För att svara på din fråga ska jag redogöra för misshandel och grov fridskränkning. Jag kan dock inte ge dig ett exakt svar eftersom detta skulle kräva en faktisk utredning av hela händelsen i fråga.

Misshandel

Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) döms för misshandel den som uppsåtligen tillfogar annan smärta eller kroppsskada.

Grov fridskränkning

För grov fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § brottsbalken döms den som upprepade gånger kränker en närstående person genom att begå flera brottsliga gärningar enligt bl.a. 3 kap. brottsbalken (ex. misshandel) och 6 kap. brottsbalken (sexualbrott). Brottet rubriceras som grov kvinnofridskränkning om en man begår kränkningarna mot en närstående kvinna som han lever eller har levt med som gift eller under äktenskapsliknande former (ex. sambo), d.v.s. det omfattar inte en bror som misshandlar sin syster (så länge de inte levt under äktenskapsliknande former).

Dessutom krävs det för att brottet ska rubriceras som grov fridskränkning att var och en av gärningarna ska utgöra ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och ha varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Det förstnämnda rekvisitet tar sikte på brottslighetens frekvens och intensitet och det sistnämnda rekvisitet tar sikte på en kvalificering av de ingående gärningarna. Det är inte enkelt att säga hur många gärningar som måste ha begåtts, ju allvarligare kränkningar mot offret som begås desto färre (lägst två) krävs det för att uppfylla brottets rekvisit. Vad gäller rekvisitet att kräkningarna ska vara ägande att allvarligt skada offrets självkänsla kan man säga att de allvarligare brotten av det slag som avses torde normalt vara ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla, och lindriga brott kan uppfylla rekvisitet t.ex. genom att gärningarna ingår i ett mönster som sammantaget leder till att den kränkta personen bryts ner, d.v.s de pågår systematiskt.

Slutsatser

Jag kan som sagt inte här med säkerhet säga vad en domstol skulle döma en person som misshandlat en närstående till, antagligen misshandel om gärningsmannen finnes ha uppfyllt rekvisiten för misshandel. Om det som sagt är ett systematiskt kränkande av närstående person kan gärningsmannen dömas för grov fridskränkning.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”