Fråga om utlämnande av uppgift.

2017-03-28 i Sekretess
FRÅGA
Hejsan. Jobbar som sjuksköterska och om jag vårdar en patient som kört av vägen pga rattfylleri. Har jag rätt att ge polisen ett vittnesmål om mina iakttagelser?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om offentlighet och sekrettess
Vid frågan om sekretess så tillämpas alltid Offentlighet- och sekretesslagen (OSL), den kan du läsa här. Om du arbetar på ett sjukhus så omfattas du av sekretessen i 25e kapitlet. Huvudregeln är där att sekretess gäller alla uppgifter du får om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att patienten eller någon närstående till patienten lider men. Uppgifterna du fått i din roll som sjuksköterska är alltså i första hand sekretessbelagda.

Brytande av sekretess
Det finns tre tillfällen då man kan röja en sekretessbelagd uppgift:
1. Om det står klart att varken patienten eller någon närstående lider men,
2. Om det finns ett samtycke från patienten att du röjer uppgiften,
3. Eller om det finns lagstadgad rätt för dig att bryta sekretessen.

I 10 kap. 23 § OSL finns en regel som säger att det är okej att röja uppgift till polismyndigheten, åklagarmyndigheten eller säkerhetspolisen om det finns misstanke för brott där det inte är föreskrivet straff lindrigare än ett år. Rattfylleri är föreskrivet med straff om fängelse i upp till sex månader och det betyder alltså att man inte får bryta sekretessen. Om det däremot rör sig om ett grovt rattfylleri så är det föreskrivet med straff i upp till två års fängelse, vilket betyder att du har rätt att bryta sekretessen i ett vittnesförhör.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (267)
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal
2021-06-28 Har man rätt att få veta var ens anhörig sitter häktad?

Alla besvarade frågor (94253)