Fråga om uthyrningsavtal på livstid

Kan ett enfamiljhus hyras ut på hyresgästens livstid?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uthyrning av hus hittar man i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen. I 3 § finns bestämmelser om hyrestiden. Där står att ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid upphör vid hyrestidens utgång. Hyresavtal som är på obestämd tid slutar att gälla vid uppsägning.

Så frågan blir då om ett hyresavtal på livstid är att anse som ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid.

Högsta domstolen har i ett fall (NJA 1993 s.228) sagt att ett hyresavtal på hyresgästens livstid inte är att anse som på obestämd tid. Avtalet gäller alltså tills hyresgästen dör.

Det korta svaret på din fråga blir alltså: Ja det går att hyra ut ett hus på hyresgästens livstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”