Fråga om uthyrningsavtal på livstid

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan ett enfamiljhus hyras ut på hyresgästens livstid?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uthyrning av hus hittar man i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen. I 3 § finns bestämmelser om hyrestiden. Där står att ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid upphör vid hyrestidens utgång. Hyresavtal som är på obestämd tid slutar att gälla vid uppsägning.

Så frågan blir då om ett hyresavtal på livstid är att anse som ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid.

Högsta domstolen har i ett fall (NJA 1993 s.228) sagt att ett hyresavtal på hyresgästens livstid inte är att anse som på obestämd tid. Avtalet gäller alltså tills hyresgästen dör.

Det korta svaret på din fråga blir alltså: Ja det går att hyra ut ett hus på hyresgästens livstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper Forsgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95781)