Fråga om utebliven semesterersättning

FRÅGA
Utebliven semesterersättning - fick inte min semesterersättnig i min sista lön (jobbat på företaet i över 15 år) och min förra arbetsgivare verkar inte vilja betala ut den. Vad gör jag nu? Tack
SVAR

Hej och vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterersättningen ska betalas ut utan "oskäligt dröjsmål" och senast inom en månad från anställningens upphörande (30 § semesterlagen). Det är endast om det föreligger några särskilda hinder för arbetsgivaren att beräkna ersättning som en kortare fordröjning kan godtas (30 § 2 st semesterlagen).

Undantag
Undantag från utbetalad semesterersättning föreligger om din nya anställning är hos ett annat företag inom samma koncern (se 31 § 2 st semesterlagen).

Om du som arbetstagare mottagit semesterlön i förskott så minskas även semesterersättningen. Detta gäller dock inte om semesterlönen som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande, eller om anställningen upphört på någon av dessa grunder:

1. sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd. (Att du som arbetstagare med omedelbar verkan fått frånträda din anställning för att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig som arbetstagare).
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till dig som arbetstagare personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Alltså, om du inte fått semesterlönen i förskott eller uppsägningen faller under undantaget gällande en ny anställning hos ett annat företag inom samma koncern, har du rätt till din ersättning.

Skadestånd
Har din arbetsgivare överskridit tiden på en månad har du rätt till skadestånd "för uppkommen skada". Bedömningen om du lidit skada görs främst utifrån den ekonomiska betydelse som den uteblivna semesterersättningen inneburit för dig. Även andra omständigheter kan vägas i men det som är viktigt att veta här är att om du inte lidit någon annan skada än att du enbart inte fått dina pengar så kommer skadeståndet bli förhållandevis litet (se här).

Viktigt att komma ihåg är att du måste kräva ut din semesterersättning och skadestånd inom två år (se här). Efter två år förlorar du rätten till din ersättning.

Avslutning
Jag rekommenderar att du skickar ett kravbrev till din arbetsgivare där brevet kan innehålla ovanstående hänvisningar till semesterlagen. Om du ändå inte skulle få svar eller ett svar du inte blir nöjd med kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande mot din arbetsgivare.
Här finns en länk för hur du går till väga.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?