Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet

2021-06-30 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej, jag tillsammans med fyra andra syskon ärver vår nyss avlidne far. Arvet kommer att bestå mer eller mindre uteslutande av försäljningen av hans bostad. Finns det något sätt att mildra vinstskatten, t ex om jag med min del avser att investera i ett nytt boende?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln är att kapitalvinst ska tas upp till beskattning samma år som tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL).

Uppskov av kapitalvinstbeskattning

Det finns i vissa fall möjlighet att få uppskov och därmed skjuta upp beskattningen av reavinsten till ett senare tillfälle. För att få uppskov med beskattningen krävs att du:

1. har sålt en ursprungsbostad som du har bott i under minst ett år och erhåller en kapitalvinst,

2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och

3. har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.

(47 kap. 2 § IL)

En bostad som vid avyttringen ägs av ett dödsbo kan inte vara ursprungsbostad (47 kap. 3 § fjärde stycket IL). Detta innebär att fastigheten inte omfattas av det första kriteriet (att bostaden ska vara en ursprungsbostad). Eftersom kriterierna inte uppfylls blir uppskov inte möjligt.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (102)
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?
2020-12-23 Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

Alla besvarade frågor (95870)