FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt30/06/2021

Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet

Hej, jag tillsammans med fyra andra syskon ärver vår nyss avlidne far. Arvet kommer att bestå mer eller mindre uteslutande av försäljningen av hans bostad. Finns det något sätt att mildra vinstskatten, t ex om jag med min del avser att investera i ett nytt boende?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skatt regleras bl.a. i inkomstskattelagen (IL). Huvudregeln är att kapitalvinst ska tas upp till beskattning samma år som tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL).

Uppskov av kapitalvinstbeskattning

Det finns i vissa fall möjlighet att få uppskov och därmed skjuta upp beskattningen av reavinsten till ett senare tillfälle. För att få uppskov med beskattningen krävs att du:

1. har sålt en ursprungsbostad som du har bott i under minst ett år och erhåller en kapitalvinst,

2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och

3. har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.

(47 kap. 2 § IL)

En bostad som vid avyttringen ägs av ett dödsbo kan inte vara ursprungsbostad (47 kap. 3 § fjärde stycket IL). Detta innebär att fastigheten inte omfattas av det första kriteriet (att bostaden ska vara en ursprungsbostad). Eftersom kriterierna inte uppfylls blir uppskov inte möjligt.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”