Fråga om uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

Hej,

jag hyr en bostadsrätt med ett andrahandskontrakt. Det är en bokal egentligen - en lokal som har renoverats om till en bostadsrätt med dusch och köksvrå. Mitt kontrakt har ett avtalat tid som är från 2020-12-11 fram till 2021-06-12 vilket är 6 månader. Det står att avtalet ska sägas upp senast 2 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Om inte detta görs så förlängs hyrestiden per automatik med 3 månader varje utebliven uppsägning.

Jag har nu köpt mig en bostadsrätt och jag kommer att få mina nycklar 31/1 men däremot flytta in efter ca 1 månad pga renovering. Kan jag säga upp mitt avtal i förtid så att den blir uppsagd 28/2 eller blir jag skyldig till avtalsbrott? Om jag kan det, på vilka grunder kan jag det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den största skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra är ändamålet. Bostadshyra används i bostadssyfte och lokalhyra används i verksamhetssyfte. En bostad är en lägenhet eller annan bostad som väsentligt används som bostad. Av frågan framgår att du hyr lägenheten med syfte att bo där, därmed gäller regler om bostadshyra och inte lokalhyra.

Av frågan framgår att du hyr en bostadsrätt i andrahand, därmed gäller privatuthyrningslagen. Om det skulle handla om en hyresrätt gäller istället reglerna i hyreslagen (12 kap. JB).

Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrätt

I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om en månad.

Sammanfattningsvis

Eftersom du hyr en bostadsrätt i andra hand gäller enligt lag en uppsägningstid om en månad. Det du och din hyresvärd har avtalat om är inte gällande om det är till nackdel för dig som hyresgäst. Om du säger upp avtalet till upphörande idag (201228) kommer avtalet att gälla till och med månadsskiftet jan/feb.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson BandelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning