Fråga om uppsägning via e-post

Jag har sagt upp hyresavtalet för en lägenhet den 31 augusti klockan 23:00. Hyresavtalet gäller inflyttning 1 december. Uppsägning skedde per email till hyresvärdens email adress som stod angiven i avtalet.

Jag var tvungen att fatta ett snabbt beslut, och hade ingen möjlighet att hinna leverera en uppsägning på fysiskt brev. Jag ville heller inte riskera att väcka/störa hyresvärden med telefonsamtal så sent på kvällen.

Hyresvärdens ståndpunkt är att jag ska betala en månads hyra för december då de inte läst min uppsägning förrän på morgonen den 1 september.

Jag menar att uppsägningen tillhandahållits för läsning den 31 augusti på hyresvärdens email konto. Tidstämpeln är bekräftad av hyresvärden i dess mottagna email.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring hur uppsägning ska gå till hittas i jordabalken, även kallad hyreslagen i vardagligt tal.

Uppsägning ska ske skriftligen samt delges motparten. När det är du som hyresgäst som säger upp avtalet får avtalet även ske muntligt om ett skriftligt erkännande från hyresvärden erhålls (se här). Eftersom att du skickat ett mail till din hyresvärd den 31 augusti är kravet på skriftlighet uppfyllt. Däremot har du inte fått någon bekräftelse på att hyresvärden faktiskt läst mailet det datumet. Kan du inte bevisa att hyresvärden sett uppsägningen det datumet du påstår, så anses lägenheten uppsagd den 1 september. Uppsägningstiden som löper då är oktober-december.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!


Vänligen,


Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning