Fråga om uppkomst av enskild egendom

2016-03-16 i Gåva
FRÅGA
Min man har avlidit och mina 3 barn kommer att få ett förskott på arv/gåva på 1 milj. kr var. Är gåvan mina barns enskilda egendom eller kommer den att delas med maken ? Har en sambo rätt till häften av beloppet?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställnings kommer att besvaras med hjälp av Äktenskapsbalken (ÄktB) och Sambolagen (SamboL).

För att egendom ska göras enskild fordras att detta framgått utav endera ett testamente eller ett gåvobrev, alternativt genom äktenskapsförord dina barn och deras makar sinsemellan, jfr ÄktB 7:2.

I en samborelation är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som utgör s.k. samboegendom. Detta innebär att såvitt gåvomottagaren inte använder gåvan till att förvärva gemensam bostad eller gemensamt bohag med, så kommer dennes sambo således inte ha rätt till någon del av gåvan. Här gäller även lika äktenskapssituationen att gåvor med förbehåll om att de ska vara mottagarens enskilda undantas från samboegendomen, jfr SamboL 3-6 §§.

Behöver du hjälp att upprätta ett juridisk korrekt gåvobrev med den eftersträvade lydelsen kan jag rekommendera Lawlines prisvärda tjänst för detta ändamål. Denna hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (664)
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap
2020-09-30 Måste jag betala gåvoskatt?

Alla besvarade frågor (85210)