Fråga om tolkning av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej!I vårt äktenskapsförord står följande:Undertecknade äkta makar, våra namn, avtalar härmed genom detta äktenskapsförord att vad jag, mitt namn, äger, i framtiden förvärvar eller mottar genom arv, gåva eller testamente skall vara min enskilda egendom vari jag, min mans namn, ej skall äga giftorätt. Detsamma skall gälla avkastningen av egendomen samt egendom som kan komma att ersätta denna egendom.Min undran är vad förvärvar innebär, är det enbart förvärv genom arv, gåva eller testamente, eller betyder det också annat förvärv, t.ex. inkomst eller försäljning, banktillgångar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om tolkning av äktenskapsförord. Det största problemet med äktenskapsförord är det i många fall är skrivet av lekmän vilket kan vålla problem för framtida tolkningar av äktenskapsförordet. Den regelmässiga metoden vid tolkning av avtal, vilket äktenskapsförordet klassificeras som, är att utgå ifrån viljeförklaringen som tar sig i uttryck i orden i avtalet. Inom avtalstolkning utgår man i första hand från ordalydelsen. Det som står i avtalet är det som ska gälla. Dock kan det vålla svårigheter när en bokstavstolkning av avtalet inte är tillräckligt. Sådan otydlighet kan uppkomma när orden har flera betydelser och är abstrakta till sin natur.

Jag ska dock inte gå in på de olika tolkningsmetoderna eftersom du frågar om just ordet "förvärv". I juridisk litteratur är ordet förvärva förknippat med att få rättigheter till något. I äktenskapsförord är utgångspunkten att allt som inte är undantaget i förordet ska vara giftorättsgods. Det är därför av stor vikt att man preciserar det man vill undanta från giftorättsgods för att undvika otydligheter.

Arv, gåva och testamente är några sätt det går att förvärva. Det går att förvärva egendom på andra sätt än arv, gåva eller testamente. Andra exempel är köp, godtrosförvärv, byte, expropriation osv. Om man vill göra all egendom före äktenskapet till enskild egendom bör man skriva det. I sådana fall kommer även banktillgångar förbli enskild egendom. Inkomstbegreppet är ett sådant begrepp som är otydligt och kan hänföra sig till inkomst i företag, försäljning av egendom eller sådant som uppkommer genom arbetsprestation från en viss tjänst. Det är därför inte säkert att efter en tolkning av avtalet kommer att leda till att inkomst från tjänst, banktillgångar som inte erhållits genom arv gåva eller testamente kommer att betraktas som enskild egendom.

Jag rekommenderar att ni preciserar allt som ni vill ska förbli enskild egendom för att undvika onödiga tolkningssvårigheter, som äktenskapsförord kan vålla vid otydlig utformning. Det bästa är att ta kontakt med en erfaren jurist som hjälper till med detta. Vi på Lawline erbjuder sådana tjänster på vår hemsida.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll