Fråga om tjänstledighet för studier samt lagen om anställningsskydd

Hej, jag är tjänstledig för studier just nu, och har varit det i snart två år. Har jag rätt att få den förlängt ett år till, tills jag är klar med min utbildning?  (Total tid blir då tre år)

Den som vikarierar för mig under min tjänstledighet har snart vikarierat i två år och har då enligt lag rätt till fast anställning. Kan man göra en skriftlig överenskommelse med vikarien om att avstå från en fast tjänst tills min tjänstledighet är slut?  Eller står lagen över det även om det finns en skriftlig överenskommelse mellan båda parter att det är ok?

Tack på förhand. Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Då du i din ursprungsfråga uttryckte önskemål om att frågan inte skulle publiceras på internet så har jag formulerat om och ändrat din fråga till att bli mer allmängiltig och passa för publicering utan att någon ska känna igen dig i frågeställningen. Vill du ha ett mer detaljerat svar utefter din ursprungsfråga kan du istället ringa Lawline.

Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning innehåller ingen begränsning av ledighetens längd, utan du har enligt 1 § rätt till "behövlig ledighet". Det finns således inga tidsmässiga hinder för att du ska få vara tjänstledig tills du har avslutat dina studier, i ditt fall en total tid om 3 år. 

Vad gäller din andra fråga så i lagen om anställningsskydd (LAS) 5 § andra stycket står precis som du nämner, att om en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd i endera allmän visstidsanställning eller som vikarie i mer än två år så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är det som man brukar kalla fast tjänst. I kollektivavtalen kan finnas andra bestämmelser som reglerar rätten till tillsvidareanställning.

Du undrar om det är giltigt att med vikarien avtala bort rätten enligt LAS 5 §, eller om "lagen står över" ett underskrivet avtal? I LAS 2 § andra stycket står att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag", så det är alltså inte möjligt att giltigt avtala bort rätten till tillsvidareanställning enligt 5 §.

Enligt LAS 9 § är du när du återgår i arbete efter studieledighet "tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor" som om du inte varit tjänstledig. Och enligt LAS 10 § har du rätt att återgå i arbete om du avbryter din utbildning. Har du varit ledigare kortare tid än ett år är arbetsgivaren skyldig att efter max två veckor från det att du talat om att du vill återgå i arbete låta dig göra det. Har du varit ledig i mer än ett år gäller istället en månad. 

Så jag kan inte se att det finns någon anledning för dig att ens fundera på att avtala med vikarien eller liknande, du behåller din tjänst även under din studieledighet och har rätt att återgå i arbete på samma eller likvärdig tjänst även om den som vikarierar för dig har fått en tillsvidareanställning. Så njut av studietiden du! 

Hoppas att du åtminstone fick ett övergripande svar på dina frågor, och vill du ha mer juridisk rådgivning men inte att din fråga ska publiceras på internet kan du kostnadsfritt ringa till Lawline istället, på telefonnummer 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag - onsdag kl. 10 - 16.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo