Fråga om tillkomna avgifter till följd av ett officialservitut

2016-03-16 i Servitut
FRÅGA
Jag har en fastighet med ett servitut gällande träningsanläggning för häst. 2008 betalade jag 650000 kr för detta servitut (official servitut) och marken var värd under 10000:-. Servitutet innebär att tomtägaren (jag) får utnyttja hästanläggningen för mina hästar. Grundfastigheten (som sålt servitutet) menar idag att ska tomtägaren (jag) träna hästar på anläggningen så måste jag betala som alla andra. Tilläggas ska är att vem som helst utifrån (ej boende på anläggningen) kan komma och träna sina hästar om dom betalar. Frågan är då hur kan ett servitut då vara exklusivt för tomtägare som bor på anläggningen? Dessutom har tomtägaren varit delaktig i betalning av vägar och ridhus på anläggningen, med anledning av att vara tomt och servitutsägare.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Ett servitut utgör en rättighet som upplåtits från en fastighet – den tjänande fastigheten – till en annan fastighet – den härskande fastigheten. Det finns två typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. De båda typerna av servitut avser att den härskande fastigheten ska erhålla rätt att nyttja eller ta i anspråk viss del av annan fastighet/byggnad/anläggning. Skillnaden mellan dessa två är att ett officialservitut har en starkare ställning som visar sig främst genom hur en sådan rättighet består gentemot en ny ägare av den tjänande fastigheten. Det kan heller inte upphöra eller ändras genom avtal mellan fastighetsägarna, utan för sådan ändring fordras en överenskommen fastighetsreglering, se Fastighetsbildningslagen 7 kap. 8 §.

Min juridiska slutsats blir således att såvitt det framgår av ditt officialservitut att du har rätt att nyttja hela eller delar av den berörda anläggningen på ändamålsenligt vis, så är detta p.g.a. servitutet och inte senare tillkomna avgifter. Jag uppfattar det som att du kan ha fog för att bestrida motsvarande krav från den tjänande fastigheten med hänvisning till servitutet. Min osäkerhet i det hela ligger i att jag inte haft tillgång till den exakta formuleringen av ditt servitut.

Vill du att en av våra jurister ska ta en titt på servitutet är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (262)
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?
2020-08-27 Utgör bryggan vi har servitut för fastighetstillbehör till vår fastighet?

Alla besvarade frågor (84102)