Fråga om tidsbegränsad anställning

2017-01-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag jobbar som busschaufför och är "timanställd", blev anställd i juni 2016 fram till 31/12-16. Har nu fått ett nytt anställningsavtal som timanställd från 1/1-17 till 31/12-17. Hur länge kan min arbetsgivare ha mig som timanställd? Det känns som att detta kommer pågå så länge jag jobbar åt honom med tanke på de svar jag får när jag för fast anställning på tal. Jag undrar även ifall arbetsgivaren glömmer att förlänga en timanställning när den har gått ut, blir han tvingad att fastanställa mig eller vad händer då?Mvh Anna
SVAR

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med är det viktigt att klargöra att "timanställning" inte är någon anställningsform enligt LAS (lagen om anställningsskydd). Det är enbart två anställningsformer som regleras i lagen, nämligen tillsvidareanställning (som benämns som fast anställning i dagligt tal) och olika former av visstidsanställning, såkallad tidsbegränsad anställning.

De avtal som tidsbegränsad anställning kan omfatta är allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete samt om arbetstagaren fyllt 67 år, se här. Eftersom att det inte specifikt framgår vad för slags tidsbegränsad anställning du har, går det att presumera att det är en "allmän visstidsanställning".

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, se här. I ditt fall uppnår inte din anställning två årsfristen ännu. När din visstidsanställning däremot varat mer än två år övergår avtalet automatiskt till en tillsvidareanställning, du behöver alltså inte göra något åt det själv.

Något som tidigare varit problematiskt med tidsbegränsade anställningar är att arbetsgivaren växlat mellan de olika tidsbegränsade formerna utan att arbetstagaren fått räkna dem samman, vilket har gjort det svårt att nå upp till tvåårsfristen. Men 2016 gjordes en lagändring som innebär att det numera går att räkna sammanolika tidsbegränsade anställningar. Om din nuvarande allmänna visstidsanställning skulle ändras till en annan tidsbegränsad anställning vid avtalets slut, exempelvis vikariat, så får en sådan anställning räknas samman med dina andra allmänna visstidsanställningar om samtliga anställningar följt på varandra. En anställning anses ha följt på en annan om den tillträddes inom sex månader från den föregående anställningens slutdag, se här.

Angående frågan om vad som händer om din arbetsgivare glömmer att förlänga din nuvarande visstidsanställning, så finns det inget krav på att en tidsbegränsad anställning måste förlängas efter avtalets slut, vilket framgår av 4 § 2 st LAS.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänlig hälsning,


Emelie Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93333)