Fråga om tid för upprättande av ett äktenskapsförord

FRÅGA
Jag ska gifta mig med en kubansk man. Vi ska skriva äktenskapsförord . Är det viktigt att vi lämnar in äktenskapsförordet i samband med giftermålet, eller kan vi göra det när han kommer till Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Av ÄktB 7 kap. 3 § framgår att ett äktenskapsförord avser att uttrycka vad makarna kommit överens om huruvida hela eller delar av deras egendom ska betraktas så som enskild eller ingå i deras gemensamma giftorättsgods. Det finns inga hinder för att ett nytt äktenskapsförord upprättas eller upprättas senare än dagen för giftermålet, utan det som är av vikt är när det upprättas är att det sker skriftligen och undertecknas samt inges till Skatteverket.

Det framgår inte av din frågeställning om det är tänkt att ni ska bo heltid i Sverige eller om ni har egendom som kan komma att omfattas av äktenskapsförordet såväl i Sverige som på Kuba. Finns det egendom på Kuba, särskilt fast sådan, kan det vara av vikt att undersöka hur kubansk rätt ställer sig i förhållande till ett svenskt äktenskapsförord.

Behöver du vidare hjälp och vägledning för vad du kan behöva tänka på såvitt det finns egendom på Kuba, särskilt om denna är tänkt att ingå i ert giftorättsgods rekommenderar jag att du kontaktar oss på Lawline för vidare vägledning.

Vill du upprätta ett, enligt svensk rätt, giltigt äktenskapsförord kan jag rekommendera Lawlines prisvärda tjänst för att upprätta ett sådant. Denna tjänst hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89867)