Fråga om studieledighet

2018-01-07 i Studieledighet
FRÅGA
Jag funderar på att läsa en distansutbildning på heltid i höst, men i och med att den är på distans kan jag jobba samtidigt. Har man rätt att lägga upp sin arbetstid så att man arbetar tex 80 % och begära tjänstledigt för studier resterande 20 %?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till ledighet för studier
Som arbetstagare har du rätt att få vara tjänstledig på grund av studier och hur mycket du behöver vara ledig avgör du själv. Rätten till ledighet ställer dock krav på att du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren (se här). Du måste även kunna visa upp en studieplan samt antagningsbevis eller liknande om din arbetsgivare vill det.

Viktigt att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din ledighet till senare om denne anser att det vore bättre för företaget. Upp till 6 månader kan din arbetsgivare skjuta upp din ledighet på egen hand. Ska längre uppskjutning ske krävs det samtycke från den berörda lokala arbetstagarorganisationen, med andra ord facket på ditt jobb. Ska uppskjutning ske måste arbetsgivare ange skäl till varför (se här).

En annan viktigt sak att tänka på är att arbetsgivaren har rätt att omplacera dig under tiden du studerar om denne har goda skäl till varför en omplacering är nödvändig. Arbetsgivaren måste dock genast informera dig om att denne vill skjuta upp din tjänstledighet samt ange skälen till varför.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du alltså rätt till ledighet för studier om du arbetat hos samma arbetsgivare de senaste 6 månaderna eller under 12 månader de senaste två åren. Du bestämmer även själv hur mycket du ska vara ledig. I och med att uppskjutning kan ske om 6 månader så råder jag dig att begära tjänstledigt så snart som möjligt, då de 6 månaderna räknas från den dagen du skickade in begäran om ledighet.

Vidare bör du se igenom ditt kollektivavtal om sådant finns då vissa undantag om arbetstagares rätt till ledighet kan finnas där.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (149)
2022-01-17 Kan min arbetsgivare neka mig studieledighet?
2021-12-20 Arbetsgivares rätt att neka en anställd tjänstledigt för studier
2021-10-31 Tidsfrist för arbetsgivare när man har ansökt om studieledighet?
2021-10-11 Vad har jag för rättigheter gällande tjänstledigt för studier?

Alla besvarade frågor (98676)