Fråga om skatteskyldighet i Sverige

FRÅGA
Hej, jag är svensk bosatt i Danmark sedan 1985. Jag tänker ansöka om Danskt medborgarskap, altså dubbelt medborgarskap. Har det någon betydelse i förbindelse med arv efter min far, som bor i Sverige? Är det svensk eller dansk arvsskatt som kommer att gälla och igen, spelar mitt medborgarskap någon roll?
SVAR

Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När blir man skatteskyldig i Sverige?
Inkomstskattelagen (IL) är den svenska lag som reglerar en stor del av skatterätten, läs lagen här. I 3 kap. IL regleras vilka fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige. Det är om man är 1. Bosatt i Sverige, 2. Stadigvarande vistas i Sverige, eller 3. Har en väsentlig anknytning till Sverige. När man ska bedöma om en har en väsentlig anknytning till Sverige så beaktar man en rad olika punkter som regleras i 7 § i samma kapitel, läs paragrafen här. Något som kan bli avgörande är huruvida du har tillgångar eller inte i Sverige. Eftersom att du bott utomlands så pass länge så finns det stora skäl som talar emot att du skulle vara obegränsat skatteskyldig här.

Begränsat skatteskyldig
Om du inte är obegränsat skatteskyldig i Sverige så kommer du vara att anse som begränsat skatteskyldig. Det betyder att du blir skatteskyldig ändå för vissa typer av inkomster, dessa inkomster är beskrivna i 3 kap. 18 § IL, läs den här.

Skattefria inkomster
De inkomster som är skattefria regleras i 8 kap. IL. Arv är en av de inkomster som enligt svensk rätt inte behöver skattas.

Ett stort lycka till med allting!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (295)
2021-08-03 Måste jag betala skatt i Sverige om jag flyttar till USA?
2021-07-31 Hur beskattas utbetalningar från en amerikans trust (Revocable trust) hos en förmånstagare i Sverige?
2021-07-30 Skatt på arv från Danmark
2021-07-28 Vart beskattas man för försäljning av fastighet i Mexiko?

Alla besvarade frågor (94603)