Fråga om skälig hyra för inneboende

Jag bor inneboende hos ett par vänner,muntligt avtal vad gällande hyra 1900 kr i månaden och nu vill de helt plötsligt höja till 3500 kr per månad. Min fråga är. Har de rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår om du är inneboende i en bostadsrätt/villa eller hyresrätt så kommer jag redogöra för båda två.

Privatuthyrning
Är du inneboende i en bostadsrätt så är det lagen om uthyrning av egen bostad som ska tillämpas. Utgångspunkten är att du och dina hyresvärdar får göra upp hyrans storlek sinsemellan i enlighet med den allmänna principen om avtalsfrihet. Det finns dock en begränsning gällande hur hög hyra som får tas ut. Hyran får nämligen inte överstiga summan av bostadens driftkostnader samt kapitalkostnader. Till driftkostnader hör värme, el, vatten, internet, avgift till bostadsrättsföreningen samt slitage för möbler. Kapitalkostnaden räknas ut genom en skälig årlig avkastningsränta på bostadsrättens marknadsvärde (se här).

Hyresrätt
Är du inneboende i en hyresrätt är det istället hyreslagen som ska tillämpas. I sådant fall ska hyran beräknas utifrån vad dina hyresvärdar själva betalar i hyra och rimligt blir då att din hyra bestäms utifrån hur stor del av bostaden som du nyttjar. Om du nyttjar hyresvärdens möbler är det i sådant fall skäligt att göra visst tillägg för slitage av möblemanget.

Avslutning

Om 3900 kr är en skälig hyra eller inte är svårt för mig att avgöra eftersom jag inte vet hur stort du bor, var lägenheten är belägen osv. Mitt råd är därför att du vänder dig till hyresnämnden för ett fastställande av hyran. Det kostar ingenting att höra av sig dit.

Här kan du kontakta hyresnämnden.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning