Fråga om skadeståndsskyldighet- adekvat kausalitet

2016-03-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det behöver föreligga adekvat kausalitet för att man skall bli skadeståndsskyldig eller om det bara behövs kausalitet? Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Begreppen kausalitet och adekvat kausalitet brukar man använda sig av för att avgöra om det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Om en skada sker på grund av en persons handlande medför det i allmänhet att personen blir skadeståndsskyldig, dvs skyldig att ersätta den inträffade skadan. Ett grundkrav för denna skadeståndsskyldighet är dock att det finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, dvs att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Utöver adekvat kausalitet krävs det ofta att den handlande varit klandervärd på något sätt för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Exakt på vilket sätt beror på vilken ansvarstyp som gäller för handlandet.
Huvudregeln enligt skadeståndslagen 2:1 är att den som avsiktligen eller genom vårdslöshet orsakar en skada ansvarar för den skadan. Se lagen: här

I ditt fall ger du inget konkret exempel på vad det är för typ av situation som har uppstått. Då det finns olika ansvarstyper så gäller olika regler rörande adekvat kausalitet. Därav tar vi ett typiskt skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning. En stund senare slår blixten ner och träffar Bs dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sina portfölj. (hade de farit den andra vägen hade inte blixten träffat ekipaget) Exemplet syftar till att förklara när adekvat kausalitet ej föreligger. Vi kan se en kausalitet dvs ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men den framstår knappast som relevant/adekvat på grund av blixtens slumpvisa karaktär. Om det saknas ett adekvat orsakssamband mellan en handling och den skada som skadestånd yrkas för, så skall skadestånd ej utdömas.

Ett annat exempel är: Om en tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna, finns det adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat.

Det blir, som du själv kanske även märker, svårt att ge dig ett exakt svar om jag inte har ett konkret exempel. Det beror som sagt på vad det är för ansvarstyp samt händelseförlopp.

Jag hoppas att du har fått någorlunda klarhet i din fråga.

Hälsning,


Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (631)
2020-12-28 Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?
2020-12-28 Jämkning av skadestånd
2020-12-05 Olagligt att fota anställningsavtal?
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?

Alla besvarade frågor (88204)