Fråga om skada under transport

2020-04-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte ett bord i butik. Bordet skickades då från ett centrallager hem till mig.Jag upptäckte att bordet blivit skadad under transporten. Jag hörde av mig till säljaren och reklamerade bordet. Företaget vill att jag skickar tillbaka bordet och att det då ska hämtas upp mellan kl 8-17, ingen exakt tid. Jag har inte möjlighet till det pga att jag är på arbetet under de tider som bordet kan hämtas upp. Får således inte ledig för att vänta hemma en dag. Enda möjligheten jag har är att köra bordet till butiken där jag köpte bordet.De vägrar gå med på detta med hänvisning till att de "inte har någon lagerhållning". Skulle jag rent teoretiskt stanna hemma en dag (utebliven arbetsinkomst) och handla emballage och annat material för returtransporten skulle det överstiga bordets värde.Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad har du som köpare för rättigheter?

Som jag förstår det är du en privatperson som har köpt ett bord av ett företag, därmed gäller bestämmelserna i konsumentköplagen. Eftersom bordet har blivit skadat under transporten är varan felaktig. I ditt fall stämmer varan inte överens med kvalitén eftersom bordet har blivit skadat (16 § första stycket konsumentköplagen).

Jag förutsätter att du har reklamerat inom skälig tid, vilket är inom två månader från det att du märkte felet. Som köpare har du tre år på dig att reklamera ett fel från dagen du fick tillgång till varan. Reklamationen ska göras till säljaren. Om säljaren hänvisar till t.ex. en tillverkare så kan du som köpare välja att vända dig direkt till tillverkaren om det är fördelaktigare för dig (23 § konsumentköplagen).

Som köpare har du en rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (reparation) eller företar en omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. I båda fallen ska detta utföras utan kostnad för dig som köpare. Det är upp till dig som köpare att bestämma om erbjudandet om reparation eller som i det här fallet utbyte av varan ska antas eller avvisas. Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (26 § 3 st. konsumentköplagen).

Kan du stanna hemma från arbetet?

Om bordets värde understiger din uteblivna arbetsinkomst är denna lösning inget som säljaren kommer gå med på. Kostnaderna ska nämligen vara proportionerliga för säljaren.

Mitt förslag till dig

Det du kan göra är att kontakta säljaren och försöka komma överens med honom eller henne att de hämtar upp bordet då du är tillgänglig. Har säljaren ingen möjlighet till detta har du rätt till prisavdrag som svarar mot felet (skadan på bordet) eller rätt att häva köpet. Om du häver köpet får du tillbaka pengarna. Du har även rätt till ersättning för de utlägg du haft på grund av reklamationen (28-29 § konsumentköplagen).

Skadestånd

Det finns även en möjlighet att kräva skadestånd. Som köpare har du rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Huvudregeln är att säljaren är skyldig att ersätta köparen för den skada som denne lider på grund av fel i varan. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet krävs enligt första stycket att fyra olika förutsättningar föreligger (30 § första stycket konsumentköplagen).

För det första ska det föreligga ett hinder att leverera en felfri vara,för det andra ska hindret ligga utanför säljarens kontroll,för det tredje ska hindret vara sådant att säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med det vid köpet och,slutligen ska han inte heller skäligen ha kunnat undvika eller övervinna följderna av hindret.

För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldigheten ska samtliga dessa förutsättningar vara uppfyllda och det är säljaren som har att visa att så är fallet.

Det är teoretiskt sett möjligt för dig att handla emballage och annat material för att skicka tillbaka bordet och få ersättning för detta inklusive den förlorade arbetsinkomsten. Däremot är det förmodligen inte proportionerligt att stanna hemma en hel dag för detta ändamål.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1167)
2021-03-08 Kan jag reklamera en paramotor som varit sönder från första början?
2021-03-07 Vem betalar för varan när den transportör tappadat bort varan?
2021-03-06 Felaktig prissättning på webbutik
2021-03-05 Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?

Alla besvarade frågor (89990)