Fråga om sjukskrivning är semesterlönsgrundande

2016-02-25 i Sjuk
FRÅGA
HejJag har varit sjukskriven från 20150401 och är fortfarande sjukskriven, jag har timön, hur beräknas min semesterlön under den tiden.Staffan Egnell
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuellt lagrum i din situation är § 17 semesterlagen (SemL).
Där stadgas att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. Enligt § 3 i SemL ska det intjänande året löpa från och med den 1:a april till och med 31:a mars påföljande år.

Enligt § 17 stycke 2 SemL står det dock att: Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd.

Det framkommer inte i din fråga vad din sjukskrivning grundar sig på. Om din frånvaro beror på en arbetsskada så finns det inget tak som reglerar hur länge du får vara borta från jobbet för att din frånvaro ska vara semestergrundande. Frånvaro enligt 17 § a är även semestergrundande då du har varit ledig enligt föräldrarledighetslagen.

Det beror därav på omständigheterna som din sjukskrivning grundar sig på. Har du överstigit mer än 180 dagar under ett intjänandeår utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd så är det svårt att se frånvaron som semestergrundande.

Semesterlagen finner du: här

Jag hoppas att det löser sig och att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (187)
2020-08-21 Har jag rätt till sjuklön som timanställd?
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?
2020-07-23 Kvalifikationstid för sjuklön
2020-07-22 Har jag rätt till sjuklön på mitt sommarjobb?

Alla besvarade frågor (84102)