Fråga om sambobostad, samboavtal och delägarskap

FRÅGA
Hej, min dotter äger en bostadsrätt till 100 % och har nyligen fått ett barn med en kille och nu disk. dom att flytta ihop i hennes bostad ( som jag hennes pappa har delfinansierat med drygt 1,2 mkr plus att hon själv gått in med arv från sin mamma om 980 kkr från en husförsäljning som i arvet skrivets som enskild egendom ) hur gör vi för att skydda hennes bostad och tillgångar om dom båda skrivs där ? Det kan ju tyvärr hända separationer mm.Kan han exempelvis få köpa in sig till viss del via en kontantinsats om 400 kkr samt månatliga gåvor om 10 000 sek från sin far och på så sätt på ett antal år ( exvis 6 år ) bli hälftendelägare ? Kan man i ett samboavtal reglera allt detta ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambobostad och samboegendom
Jag tolkar din fråga som att din dotter och hennes partner inte är gifta. Om din dotters partner flyttar in i den lägenhet som din dotter äger blir sambolagen tillämplig. Vid en eventuell separation ska all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av dem begär detta, 8 § sambolagen.

Samboegendom är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det finns inget i din fråga som tyder på att din dotter förvärvat bostadsrätten för att hon och hennes partner skulle inleda ett samboförhållande i denna. I och med att hon anskaffat den för enskilt bruk kommer lägenheten inte ingå i vid en eventuell bodelning. Det innebär att din dotters partner inte kan göra anspråk på bostadsrätten (inklusive det bohag som inte anskaffats för gemensamt bruk), även om han flyttar in och skriver sig på den adressen. Detta gäller även om ett samboavtal inte skulle upprättas.

Sambolagen är emellertid dispositiv och parterna kan själva avtala om vad som ska ingå vid en eventuell bodelning, se 9 § sambolagen. För att göra det tydligt kan de alltså i ett samboavtal komma överens om vad som ska hända med såväl bostadsrätten som bohaget vid en eventuell separation.

Delägarskap
I din fråga nämner du även möjligheten för din dotters partner att bli delägare i bostadsrätten. Eftersom det i detta fall sker en överlåtelse av en del av bostadsrätten ska en överlåtelsehandling upprättas. Utifrån din fråga måste din dotter och hennes partner upprätta ett köpeavtal, som således blir ett externt avtal i förhållande till samboavtalet. De kan i köpeavtalet reglera hur mycket ersättning som ska utgå och när betalning ska ske. Det föreligger således inga hinder mot att en viss summa betalas vid ett tillfälle och att löpande betalningar erlägges under en viss angiven tid. I detta hänseende kan framhållas att om din dotters partner blir delägare i bostadsrätten kan din dotter vid en eventuell separation behöva köpa ut honom, om de inte avtalat om något annat.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll