Fråga om säljares anbud är bindande? Återkallelse, misstag i viljeförklaring och behörighet/befogenhetsöverskridande

Jag har fått ett skriftligt affärsförslag av bilförsäljare på en vwhandlare i Gbg där det avtalade priset på bilen står. Det står även längre ner på pappret: Bilpriset ovan garanteras en månad framåt.

Det visar sig att det råkat bli helt fel pris på bilen i deras system och försäljaren ringer till mig dagen efter och säger att hans chef har sagt till honom att han inte får sälja bilen till mig till det priset.

Vad gäller? Har jag rätten på min sida eller kan dom göra så här? Muntligt avtal på pris samt en skriftligt affärsförslag som säljaren har skrivit ut och gett mig borde väl gälla?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga så undrar du om du kan kräva att de säljer bilen till dig till det, av säljaren muntligen, och i affärsförslaget skriftligen, angivna priset.

Avtalslagen(förkortat AvtL) är den lag som reglerar hur man ingår avtal i Sverige. Som utgångspunkt är ett sådant affärsförslag som du fått ett anbud, som är bindande för bilförsäljaren, AvtL 1 §, första stycket. I ditt fall kan det dock finnas vissa saker som kan göra att denna huvudregel inte gäller i ditt fall.

Återkallelse av anbudet?

För det första kan säljarens samtal till dig ses som en återkallelse av anbudet. AvtL 7 § säger att återkallelse av säljarens anbud gör att anbudet inte längre är bindande om du fick återkallelsen innan du tagit del av anbudet. Så var det inte i detta fallet, utan du fick först anbudet, och först dagen efter återkallade säljaren sitt anbud.

Misstag i viljeförklaring?

En annan regel i AvtL § 32, första stycket, som handlar om just misstag i anbudet(i lagtexten “viljeförklaring”). Där står det att om säljaren gav dig fel pris av misstag, och du insåg, eller borde ha insett det så är inte anbudet bindande för säljaren. Den innebär för din del att om priset var så lågt att du borde ha förstått att det var ett misstag, så är inte säljaren bunden att sälja bilen till det låga priset. Det är inte bara priset som avgör, utan även andra omständigheter som skulle kunna ha gjort att du borde ha förstått att det var ett misstag. Tidpunkten för när du skulle ha förstått att det var ett misstag är också avgörande i detta fallet. Som utgångspunkt är det då du fick anbudet av säljaren som gäller, AvtL 39 §, första meningen. Dock så står det i AvtL 39 §, andra meningen, att om du ännu inte gjort någonting alls avseende anbudet(t ex tagit ut pengar för att betala bilen el likn) dagen efter när säljaren kontaktar dig så innebär det att du åtminstone då förstår att det är ett misstag. Säljaren är i så fall inte heller bunden att sälja bilen till dig till det lägre priset.

Sammanfattningsvis så är alltså utgångspunkten att säljaren faktiskt är bunden av det anbud du fått. Det är dock inte helt okomplicerat, utan det finns undantag som är beroende av omständigheterna när du fick anbudet, t ex priset, och hur anbudet påverkat dig i ditt handlande tiden mellan anbudet och samtalet dagen efter.

Ogiltigt på grund av bristande behörighet/befogenhet?

Att säljarens chef sagt att säljaren inte fick sälja bilen till dig till det priset utgör i sig också ett eventuellt problem. Frågan är här om säljaren kunde ge dig ett anbud som gör att företaget är bundet att sälja bilen till dig till det låga priset, eller om säljaren gjorde något som han inte var behörig till vilket i så fall skulle innebära att företaget inte blev bundet av säljarens anbud till dig.

Säljaren anses enligt AvtL 10 §, andra stycket ha så kallad ställningsfullmakt då han är anställd av företaget. Vad som är avgörande för frågan är vad hans behörighet som anställd egentligen innebär. Behörigheten bestäms av branschsedvänja. Som bilförsäljare får han sälja bilar. Att hans chef begränsat priset han får sälja dem för innebär att säljarens s k befogenhet(befogenhet är inte samma sak som behörighet i lagens mening) begränsats. Då är det i stället avgörande om du kände till eller borde ha känt till denna begränsning, AvtL 11 § första stycket. I så fall blir återigen priset och omständigheterna när du fick anbudet avgörande. Återigen måste man bestämma tidpunkten för när du ska insett begränsningen beroende på hur anbudet påverkat dig i ditt handlande som ovan, återigen AvtL 39 §, andra meningen.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att säljarens anbud till dig är bindande för företaget, men det finns som sagt undantag till detta om omständigheterna, t ex priset, gjorde att du borde ha förstått att säljaren inte kunde ha rätt att sälja bilar till det priset.

Vad kan du göra?

Mitt råd till dig är att kontakta företaget och försöka komma överens, då de eventuellt är välvilliga emot dig nu eftersom misstaget var deras. I det fall att ni inte kan komma överens, och du fortfarande vill kräva att få köpa bilen till det priset som du fick i affärsförslaget så finns det olika möjligheter att lösa tvisten. Man kan vända sig till domstol för att få rätt. Ett annat alternativ är att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden som löser tvister mellan konsumenter och företagare. Tänk på att dessa två alternativ inte är möjliga förrän du försökt komma överens med säljaren. För att få hjälp med dessa alternativ kan du kontakta Lawlines verksamma jurister.

Hoppas att du tycker att du fått svar på din fråga!

Mvh,
Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000