Fråga om resning, falsk angivelse och återställande av försutten tid

2017-01-05 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har två frågor:1. Om en person blir anmäld för misshandel av en familjemedlem. Tingsrätten dömer personen för misshandel och personen får det straff som tingsrätten anser rimlig. Om det visar sig efter flera år att den personen som hade anmält misshandel ljög, och själv erkänner att hen hade ljugit får personen (som hade anmält) några rättslig konsekvenser?Blir den dömde frikänd från påföljder? Efter en rättegång frågar den dömdes advokat sin klient om klienten vill överklaga domen. Klienten säger jag det vill jag, men ändå så missar advokaten att överklaga i rätt tid samtidigt som advokaten skickar ett brev till sin klient där han skriver att "ditt meddelande om att vi skulle överklaga kom in till mig efter det sista datumet då vi skulle ha skickat in överklagandet". Hur kan man bevisa att det är advokaten som har missat överklagandet? Kan man stämma advokaten även att det har gått flera år efter ärendet?Hälsningar, Antonio
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1. För anmälaren som ljög kan det bli aktuellt med falsk angivelse, 15:6 brottsbalken. Att döma till påföljd för ett sådant brott bortfaller dock om gärningspersonen inte häktas eller åtalas inom två år från dess att brottet begicks.

2. För den oskyldigt dömde kan resning enligt 58:2 p. 3 rättegångsbalken vara aktuellt. Det kan även vara aktuellt med skadestånd.

3. Vad gäller att den dömde har missat överklagandefristen kan det möjligen hjälpas med återställande av försutten tid enligt 58:11 rättegångsbalken. Denna bestämmelse är till för att vrida tillbaka klockan om någon har s.k. laga förfall som grund för att denne missat tiden. Sjukdom och avbrott i allmän samfärdsel är typexempel på laga förfall, att en offentlig försvarare inte utför sitt arbete på ett godtagbart vis kan dock tänkas vara liknande (se 32:8 rättegångsbalken).

Behöver du ytterligare stöd och råd är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Philip Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1191)
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander

Alla besvarade frågor (95763)