FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/01/2017

Fråga om reklamation.

Hej!

Företaget jag arbetar på har köpt en vara av ett annat företag. Varan motsvarar varken förväntningarna eller det som utlovades när det säljande företaget var på plats i verksamheten. Vi förklarade vårt bekymmer och vad vi behövde få hjälp med och det säljande företaget berättade om en produkt som skulle möta våra förväntningar. Nu när varan är installerad känner vi oss lurade av det säljande företaget då varan varken uppnår det som de lovade eller våra förväntningar. Varan är i princip likadan som den vi hade innan som vi i säljmötet berättade inte fungerade på det sätt som vi ville.

Vilka möjligheter har vi som företag att häva, reklamera eller ha åsikter varan och försäljningen?

Lawline svarar

Hej Johanna, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni köpt varan genom företaget så blir det köplagen (KöpL) som blir tillämplig, här hittar du köplagen. I 18 § framgår det att varan ska anses vara felaktig om den avviker från de uppgifter som säljaren lämnat i marknadsföring av varan eller annars före köpet och det kan antas ha inverkat på köpet. Så som jag förstår situationen så är det de uppgifter som säljaren lämnade om varan som är grunden till att ni valde att köpa varan, därför blir paragrafen tillämplig och varan anses vara felaktig.

Påföljder vid fel i vara regleras i 30-40 § KöpL. För det första så är köparen tvungen att lämna säljaren ett meddelande om felet i varan inom skälig tid. Hur lång tid som är skälig regleras inte närmare i lagen, men tiden börjar löpa den dag ni faktiskt upptäcker felet. Om vi förutsätter att rekvisiten i paragrafen är uppfyllda så får ni rätt till omleverans eller avhjälpande av fel. I frågan så kan jag tänka mig att det är svårt att problemet skulle avhjälpas genom omleverans eller avhjälpande. Därför kan ni få rätt till hävning av köpet enligt 39 §. Det förutsätter dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren borde ha insett detta. Vad gäller fallet så går det att argumentera för att säljaren visste om att han utfäste kvalitéer hos produkten som var avgörande för köpet då ni redan hade en produkt som inte hade behövt ersättas om det inte vore för att säljarens produkt verkade vara mycket bättre, vilket då skulle vara att anse som ett avtalsbrott av väsentlig betydelse som säljaren visste om.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo