Fråga om registrering av utländskt äktenskap i Sverige

FRÅGA
Hej! Om man gör nikah utomlands, är man lagligt gift då? Gäller detta i sverige?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är en fråga om att registrera ett utländskt äktenskap hos Skatteverket. Skicka in en från utlandet vidimerad (styrkt/undertecknad/officiell) kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.

Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll