Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

2020-12-23 i Reavinstskatt
FRÅGA
Hej !Jag har en fråga gällande reavinst.Mina föräldrar planerar att skänka sin villa till min son. En gåva.Hur beräknas reavinst om min son vill sälja villan?Scenario 1 - Det finns lån inteckning på villan.Scenario 2 - Inga lånTacksam för svarMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skatt regleras bland annat i inkomstskattelagen (IL).

Gåvomottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position

Inom skatterätten gäller kontinuitetsprincipen vid gåva av kapital, d.v.s. att mottagaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga position. Detta innebär exempelvis att anskaffningsutgiften för givaren går över till gåvomottagaren (44 kap. 21 § IL). Om dina föräldrar skänker sin villa till din son skulle alltså din son ta över dina föräldrars skattemässiga position. Vid en framtida försäljning och beräkning av reavinstskatt kommer din sons anskaffningsutgifter motsvara de anskaffningsutgifter som dina föräldrar har haft. Om dina föräldrar köpte huset för X kronor kommer din sons anskaffningsvärde vara X kronor.

Beräkningen av kapitalvinsten

Kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifter för försäljningen, ex mäklararvode samt minskat med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet består av anskaffnings- och förbättringsutgifter för fastigheten. Avdrag ska medges för anskaffningsutgifter för fastigheten samt för ny-, till- och ombyggnad (grundförbättringar) som under ett år har överstigit 5000 kr, samt utgifter för förbättrande reparation och underhåll som överstigit 5000 kr och som skett under de senaste 5 åren (45 kap. 11 § IL, 45 kap. 12 § IL).

Vad gäller för lånet?

Om det finns ett lån på villan bör dina föräldrar kontakta långivaren. Det är vanligt att man tar över lånet vid övertagande av en fastighet, men det är inget krav. Långivaren kommer ha en säkerhet i fastigheten oavsett vem som står som låntagare, om skulden står kvar på dina föräldrar kommer det således ändå finnas en panträtt på fastigheten.

Sammanfattningsvis

Vid gåva av fastighet gäller att gåvomottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Det innebär att din son kommer att inträda i dina föräldrars skattemässiga situation vid övertagande av villan genom gåva. När din son eventuellt säljer villan, och ska beräkna reavinstskatten, kommer han att använda sig av den anskaffningsutgift som dina föräldrar hade när de köpte villan. Oberoende av vem som står som låntagare kommer långivaren ha en fortsatt säkerhet i villan. En god idé är därmed att kontakta långivaren för att ta fram en bra lösning.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reavinstskatt (102)
2021-06-30 Fråga om uppskov av reavinstskatt vid försäljning av ärvd fastighet
2021-03-25 Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?
2021-03-17 Kan man skänka bort del av fastighet utan att behöva betala skatt?
2020-12-23 Fråga om reavinstskatt och lån vid övertagande av fastighet genom gåva

Alla besvarade frågor (95675)