Fråga om rättsliga åtgärder då granne beskurit träd på egen tomt

2016-03-19 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vår granne har sågat ner hela kronan på vår hägg. En av grenarna gick över lite grann på hans sida och den säger jag inget om men han har även gått in på vår tomt och sågat ner alla topparna som var på vår tomt. Trädet står minst 1 meter in från gränsen. Vad kan vi göra om han inte tar på sig ansvaret för vad han gjort?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning innehåller förutsättningar som kan angripas genom såväl Jordabalken (JB) som Skadeståndslagen (SkL). I viss mån kan även bestämmelser i Brottsbalken (BrB) vara tillämpliga.

Beträffande rot eller gren som överskjuter från en fastighet till den andra regleras detta rättsförhållande i JB 3:2. Här föreskrivs att den fastighetsägare vars fastighet utsatts för överskjutande växtlighet har en rätt att ta bort gren och rot från sådan om det medför olägenhet för fastighetsägaren. Är det så att avverkningen kan tänkas medföra skada för fastighetsägaren vars fastighet omfattar den växtlighet som överskjuter på annans fastighet, så ska denna fastighetsägare beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.

Efter en dylik beskärning är det först och främst relevant att staka ut vilken skada som har drabbat din fastighet. Innebär beskärningen att träden dör eller att fastigheten genom ingreppet stadigvarande minskat i värde kan den ingripande fastighetsägaren sökas för skadestånd i och med detta, SkL 5:7. I praxis finns exempel på där en granne gått in och helt sågat ned en annan grannes träd och hur dessa nedsågade träd då värderats. Notera dock att om träden på din fastighet, trots beskärning, inte har lidit någon direkt skada så är ersättningsmöjligheterna väsentligt mindre.

Ett tredje faktum i och med din grannes agerande är att han kan genom sitt handlande kan ha gjort sig skyldig till brott. Brottsbalken 12:1 och 2 innehåller bestämmelser för s.k. skadegörelse eller dess mildare form åverkan. I ovan länkade fall utsågs åtgärden att gå in och helt fälla fyra träd på sin grannes tomt utgöra skadegörelse, för vilken skadeståndet och brottspåföljden i relation till handlingen får anses ha varit kännbar för denna granne.

Hur exakt och konkret detta exempelfall kan sättas i paritet med den eventuella skada och den eventuella skadegörelse som du själv utsatts för i och med din grannes agerande är svårbedömt under rådande förutsättningar. Behöver du hjälp av en jurist som mer utförligt kan sätta sig in i samtliga omständigheter och därigenom bedöma om det kan finnas fog för någon av ovanstående rättsliga avvägningarna är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline. Detta gör du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (501)
2020-09-15 Ingår ett flipperspel vid en försäljning av en fastighet?
2020-09-04 Vilka lagar finns om störningar från grannar i villakvarter?
2020-09-01 Har jag rätt att ta bort grannens häck som växer in på min tomt?
2020-08-31 Vilken syster ska få vilken fastighet?

Alla besvarade frågor (84132)