Fråga om rättigheter gentemot annan fastighet i samband med grävningsarbete

2015-11-09 i Fastighet
FRÅGA
Kommunen har en vattenläcka och har blivit tvungen att gräva upp ett dike på min tomt. Under denna grävning har dom även tagit ner och fraktat bort två träd som jag hade på tomten. Dessa träd var i min mening inte i vägen för grävningen. Har dom verkligen rätt att göra det utan att fråga mig och min sambo om lov först?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till grävningsarbeten som utförs angränsande till eller på annans fastighet utav någon annan än den som äger fastigheten utgör Jordabalken (JB) och Miljöbalken (MB) tillämplig lagstiftning.

I regel så är det tillåtet att utföra grävningsarbete på sin egen fastighet även om grävningen på så sätt inkräktar på en närliggande fastighet. Den som utför grävningsarbetet (beställaren dvs. Kommunen) är då skyldig att vidta varje skyddsåtgärd som är nödvändig för att förebygga skada på närliggande fastigheter, jfr JB 3:3

En sådan skyddsåtgärd får också vidtas direkt på någon annans fastighet om den är nödvändig för att undvika en oskälig kostnad eller annan synnerlig olägenhet, jfr JB 3:4

En skyddsåtgärd får underlåtas om den medför uppenbarligen högre kostnad än den skada skyddsåtgärden är tänkt att förebygga, men då ska skadan ersättas. Skadan ska också ersättas om skyddsåtgärden trots att den varit nödvändig har försummats. Vid intrång på er fastighet ska sådan skada alltid ersättas, jfr MB 32:5

Det framgår inte riktigt om du varit i kontakt med kommunen innan du ställt din fråga. Som en första åtgärd rekommenderar jag att du ringer till din kommun och frågar varför de tagit bort träden på er fastighet.
En skyddsåtgärd just för träd, iaf mindre sådana, är vid grävarbeten att man jordslår dem. Det innebär att man sätter träden i lös jord på en ljus och vindskyddad plats under den tiden grävningsarbetet fortgår, för att sedan återplantera dem. Är det detta kommunen har gjort kan det tänkas att det därmed varit deras tilltänkta skyddsåtgärd. Varför de isf inte har kontaktat er innan ter sig märkligt. Ibland brister det i kommunikationen mellan beställare och entreprenör och då kan det föreligga missförstånd om vart en fastighetsgräns går, varvid liknande tilltag kan inträffa. En sådan kommunikationsbrist är givetvis ingenting som påverkar din möjlighet till ersättning.

Behöver du hjälp att kontakta kommunen och framställa ett ersättningsanspråk rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt. En sådan kan du boka direkt genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll