Fråga om rätten att hålla inne deposition

Hej,

Vi som husuthyrare anser att hyresgästens deposition inte till fullo skall betalas tillbaka p g a dålig slutstädning och vanskött trädgård och då blir min fråga: Hur länge kan vi hålla på depositionen efter avslutad hyresperiod? Vi har i hyresavtalet avtalat om professionell slutstädning samt att trädgård skall skötas och lämnas i gott skick likvärdigt med skicket vid inflytt, men uppenbarligen anser hyresgästen inte att de före- och efterbilder vi visade är grund för depositionsavdrag.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

En deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden ifall något skulle hända med lägenheten under uthyrningstiden. Depositionen betalas sedan tillbaka vid utflytt. Men i de fall som hyresgästen orsakat någon form av skada under uthyrningstiden genom dennes vållande eller vårdslöshet, är denne skyldig att ersätta skadan (se här). Om depositionen täcker detta kan därför hyresvärden hålla inne den.

Hyresvärdens bevisbörda

Om det finns ett avtal som reglerar att professionell slutstädning skulle ske och att trädgård skulle skötas samt bilder som visar hur det såg ut före och efter utflytt, har hyresgästen begått kontraktsbrott genom att inte följa detta. Hyresgästen kan då bli skadeståndsskyldig gentemot er för den ekonomiska skada som uppstått i samband med att ni själva måste anlita denna städhjälp och om det eventuellt blir några kostnader för trädgården.

Täcker depositionen de kostnader som uppkommer i och med hyresgästens kontraktsbrott har ni i och med det rätt att behålla den. Hur länge ni har rätt att behålla den finns inte reglerat, utan det som kan hända är att hyresgästen går vidare med detta och att beslutsfattaren kommer fram till att hyresgästen har rätt. I sådant fall får ni betala tillbaka depositionen då.

Jag råder er att spara de bevis ni har om hyresgästen skulle gå vidare med ärendet eftersom ni har bevisbördan.

Hoppas ni fått svar på er fråga och lycka till!

Vänligen,


Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning