Fråga om rätten att hålla inne anställds lön

2017-11-13 i Övrigt
FRÅGA
Kan jag hålla inne lönen för en anställd som vid sjukskrivning inte lämnar in sin dator med allt material som vi på företaget behöver vid hans bortavaro? Verksamheten är i stort behov av den informationen som finns på hans dator.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan arbetsgivare och din arbetstagare regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

Så länge en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande har denne rätt att få ut sin lön. Att en anställd inte lämnat tillbaka sin dator är således inte en prestation som ger arbetsgivaren rätt att hålla inne lönen, eftersom det inte har något med att göra huruvida arbetstagaren brustit i sin arbetsprestation.

Om du som arbetsgivare felaktigt håller inne lönen begår du ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig (se här). Mitt råd är därför att du hör av dig till den anställde och berättar varför ni behöver datorn, denne kanske lämnar tillbaka den då.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Emelie Ström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95782)