FrågaARBETSRÄTTRast 29/03/2017

Fråga om rätt till rast på arbetet samt lön när kollektivavtal saknas

Hej.

Jag är 21 år och jobbar som timanställd. Mina vanliga jobbtider är från 6 till 7 timmar. Jag tjänar 110 kronor i timmen. Jag har ingen lunchrast, jag får heller inte sitta ner och äta klart min lunch, för min arbetsgivare vill att jag ska jobba samtidigt som jag äter. Min fråga är om jag har rätt till paus? Och om jag som är över 20 år ska tjäna mer än min kollega som är 19 år?

(mitt jobb/arbetsgivare saknar kollektivavtal.)

Man är ständigt rädd för att kunna gå på toaletten eller dricka vatten ifall det skulle behövas.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Raster på arbetstid

För frågor gällande arbetstider och raster, vänder vi oss till arbetstidslagen (1982:673) (ATL) för att finna svar på de funderingar du har i det aktuella fallet. Av 15 § ATL framgår det att en arbetstagare inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan att ha en rast. Rast i lagens mening är sådan tid då man inte behöver stanna kvar på arbetsplatsen. Rast är således inte arbetstid. Enligt samma bestämmelser ska rasternas antal, längd och förläggning vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Det finns inga preciserade regler om hur lång en rast skall vara, men enligt praxis ska det röra sig om ett uppehåll på mer än 10 minuter för att det ska räknas som en rast. Arbetsmiljöverket anser att rasten inte bör understiga 30 minuter om man bara har en rast under arbetspasset (vilket framgår av Arbetsmiljöverkets skrift Arbetstidslagen med kommentarer 2015 som finns att ladda ner här).

Pauser

Utöver raster ska arbetstagare kunna ta paus i den utsträckning det behövs, enligt 17 § ATL. En paus i lagens mening är en kortare vila som räknas in i arbetstiden. Till skillnad från en rast får man under en paus inte alltid lämna arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket krävs vid särskilt ansträngande arbeten bestämda pauser under dagen, exempelvis 5 minuter varje timme (se även här skriften Arbetstidslagen med kommentarer 2015).

Måltidsuppehåll

På vissa arbetsplatser har lunchrasten ersatts av ett så kallat måltidsuppehåll, vilket framgår av 16 § ATL. I de fallen är arbetstagaren skyldig att vara kvar på arbetsplatsen och äta, till exempel för att kunna bemanna en larmtelefon kontinuerligt. Viktigt att veta är att eftersom du som arbetstagare är skyldig att stanna på arbetsplatsen så är det här måltidsuppehållet arbetstid. Det är viktigt att då se till att inte heller arbetsgivaren gör avdrag för lunchrast ifall det på din arbetsplats tillämpas måltidsuppehåll. Det är också av vikt att du i ditt anställningsavtal ser ifall det råder måltidsuppehåll på din arbetsplats eller inte.

Avsaknad av kollektivavtal och lönefrågor

När arbetsgivaren inte är bundet av ett kollektivavtal saknas regler för lägsta och högsta lön, oavsett ålder. Undantag görs dock för minderåriga. För barn under 18 år gäller särskilda bestämmelser. Dessa bestämmelser går vi inte närmare in på då det inte rör sig om minderåriga i detta fall. Det är svårt att i närmare detalj besvara din fråga om huruvida du tjänar mer än din kollega som är 19 år. Generellt kan vi dock konstatera att råder inget kollektivavtal på arbetsplatsen är den timlön som gäller det som framgår av anställningsbeviset. Ibland kan det skilja från person till person och bero på att arbetslivserfarenheterna skiftar mellan personerna.

Arbetstagarens rätt till god arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som har ett principiellt ansvar och därmed skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall, 1 kap 1 § Arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML). I 2 kap 1 § i samma lag stadgas det att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur.

På arbetsplatsen ska ni som regel ha tillgång till toaletter och eventuellt även andra utrymmen för personlig hygien som krävs av arbetet som sådant. Du har således även en rätt att utnyttja dem, även om det förmodligen inte kan ske i en orimlig omfattning. Att inte ha möjlighet till toalettbesök föranleder ohälsa och är därför i strid med de bestämmelser i arbetsmiljölagen som ovan nämnts. Det är dock inte klarlagt vad som är max antal eller ett rimligt antal gånger att besöka toaletten under ett arbetspass, varpå det måste avgöras från fall till fall.

Sammanfattningsvis: Du har under ditt 6–7 timmars pass rätt till EN lagstadgad rast på åtminstone 30 minuter. Arbetsmiljöverket säger endast att rasten BÖR vara 30–45 min men får inte vara mindre än 10 min. Du bör därför kunna driva igenom hos din arbetsgivare att du har rätt till minst 30 minuters lunchrast. Du ska inte heller vara rädd att använda dig av toaletten då det är arbetsgivarens skyldighet att se till att du ska kunna gå på toaletten.

Allmänna tips

Vårt främsta råd är att (om du har möjlighet) prata med arbetsgivaren och påtala att du har rätt till åtminstone en ordentlig rast och kortare pauser. Om ni är flera anställda som upplever samma problem kan det underlätta om ni gemensamt pratar med arbetsgivaren. Om du är medlem i ett fackförbund kan du dessutom vända dig dit för att få stöd och råd om vad du kan göra. Det går också att kontakta Arbetsmiljöverket och fråga om råd. Om arbetsgivaren bryter mot lagen kan Arbetsmiljöverket utfärda förelägganden som är förenade med vite.

Hoppas att du fått svar på din fråga, och du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Elin Ramos och Clara Danelid

JR UmeåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”