Fråga om rätt till hyresreducering vid renovering av lägenhet

2019-09-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt som genomgår renovering av både kök och badrum.Jag kan därför inte bo i lägenheten, vilket min hyresvärd är medveten om, och har ej bott där i tre veckor.Jag har ej fått ett alternativt boende av min hyresvärd utan löst det själv.Har jag rätt till nersänkt hyra och hur mycket kan jag kräva?Tack på förhand!Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor avseende hyresavtal regleras i 12 kap Jordabalken (JB), även kallat Hyreslagen.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran om lägenheten är i bristfälligt skick under hyrestiden och detta inte har orsakats av hyresgästen själv, 12 kap 11 § p. 3 JB och 12 kap 16 § JB. Om en renovering innebär att en hyresgäst inte kan bo i lägenheten, inte kan använda toaletten i lägenheten eller annan liknande ingripande begränsning i brukandet av lägenheten, är huvudregeln att hyresgästen har rätt till nedsatt hyra, 12 kap 15 § JB. Nedsättningen bestäms enligt en objektiv bedömning av bristens karaktär och omfattning. Den bedöms i första hand på hur lång tid och i vilken omfattning du som hyresgäst inte kunnat använda lägenheten. Denna rätt kan avtalas bort, 12 kap 16 § 3 st JB. Huvudregeln är dock att du som hyresgäst har rätt till nedsatt hyra då det finns hinder i nyttjanderätten av lägenheten. Hur stor hyresreduceringen kan bli bestäms i det enskilda fallet utifrån en bedömning av bristens karaktär och omfattning. Hyresgästföreningen har tagit fram vissa riktlinjer i form av procentsatser vad gäller rimlig hyresreducering vid begränsad nyttjanderätt av lägenhet. Enligt dessa riktlinjer kan man, exempelvis, ha rätt till 40 % hyresnedsättning då köket är helt obrukbart, 40 % hyresnedsättning då badrummet är helt obrukbart, upp till 100 % hyresnedsättning då det rör sig om obrukbar area i övriga lägenheten, (för den del av lägenheten det berör). Dessa exempel är dock bara riktlinjer som tagits fram, varför det inte går att säga något exakt om det enskilda fallet. Hur stor hyresreducering du som hyresgäst har rätt till bedöms alltså i det enskilda fallet.

Min rekommendation är att du vänder dig till din hyresvärd och begär reducering av hyran. Om hyresvärden inte går med på dina krav kan du vända dig till Hyresnämnden, se (här). Du kan även få hjälp med detta av Hyresgästföreningen, se (här).

Hoppas att detta svar har gett lite klarhet i frågan! Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82779)