Fråga om rätt till hävning av köp när man valt att inte undersöka varan

2017-10-26 i Köplagen
FRÅGA
Sålde ett elektroniskt trumset för 250kr, allt var komplett i sin kartong med alla instruktioner och tillbehör, jag lät de titta på produkten ta upp det om de ville men de skippade att känna på de osv. Efter någon dag skickar det ett sms och påstår att jag lurat dom då en av cymbalerna/hihaterna (Ingen aning om vad det heter) inte fungerar och påstår att jag lurat dom trots jag inte hade någon aning om det, jag ville göra upp det enkelt och lät dom behålla trummorna + 100kr från mig men nu kräver de fortfarande pengarna tillbaka och påstår att jag lurat dom trots jag inte var medveten om något de säger, vad ska jag göra?
SVAR

Rättslig reglering

Om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL).

Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva avhjälpande eller omleverans (30 § KöpL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). Köparen får dock bara häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL).

Din situation

Det är tydligt att det rör sig om ett fel på varan eftersom cymbalerna inte fungerar som förväntat. Första frågan gäller då om köparen har rätt att åberopa felet trots att hen valde att inte undersöka varan trots att du uppmanade dem att göra det.

Om det hade varit möjligt att upptäcka felet vid undersökningen

Troligtvis hade det krävts att man kopplade in trumsetet för att upptäcka felet så frågan är då om det var det du uppmanade dem att göra eller inte.

Om det hade varit möjligt att upptäcka felet genom den undersökning som du erbjöd, har köparen inte rätt att åberopa felet. I det fallet har köparen inte rätt till någon ersättning överhuvudtaget, utan får i lagens mening skylla sig själv, för att hen valde att inte undersöka varan trots att du uppmanade till det.

Om det inte hade varit möjligt att upptäcka felet vid undersökningen

Om det inte hade varit möjligt att upptäcka felet har köparen rätt till kompensation. Varken avhjälpande eller omleverans är aktuellt här eftersom du inte har möjlighet att varken laga eller ersätta varan med en ny. Säljaren hävdar att hen har rätt att häva köpet, och du anser att det räcker med ett prisavdrag på 100 kr.

Säljaren har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för denne och om du borde ha insett detta om du hade känt till felet. Ofungerande cymbaler är ett sånt stort fel att du borde ha förstått att det är av väsentlig betydelse för köparen, om du hade känt till felet.

Köparen har därför rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, om det inte hade varit möjligt att upptäcka felet vid den undersökning som du uppmanade köparen att göra.

Sammanfattning och råd

Om det hade varit möjligt att upptäcka felet genom den undersökning som du erbjöd, har köparen inte rätt till ersättning överhuvudtaget.

Om det istället inte hade varit möjligt att upptäcka felet vid den undersökning som du uppmanade köparen att göra har köparen rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Vilken av dessa två alternativ som stämmer in på din situation har jag inte möjlighet att ta ställning till, utan det är en bevisfråga. Det är dock inte troligt att köparen kommer tycka att det är värt att ta detta vidare till en domstol, eftersom det gäller 150 kr. Så om du gör bedömningen att köparen inte har rätt att häva köpet råder jag dig att stå på dig och meddela köparen att du inte kommer ge pengarna tillbaka.

Med vänliga hälsningar

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95779)