Fråga om rätt till avhjälpande eller prisavdrag vid fel i säljarens utfästelser vid köp av bostadsrätt

2016-03-19 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Min dotter har köpt en bostadsrätt som den förre ägaren har renoverat. Mäklaren säger att det finns fiber till lägenheten det är bara att beställa bredband mm från lämplig leverantör. I lägenheten finns ändutrustning till fiber och WiFi signal finns från Telia routern som min dotter beställt, men internet fungerar inte. Nu har det visat sig att fibern är avsliten troligen har det hänt i samband med renoveringen av bostaden. Är detta något som min dotter kan kräva att säljaren åtgärdar?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

I rättslig mening utgör bostadsrätter s.k. lös egendom, varigenom de köprättsliga reglerna i Köplagen blir tillämpliga.

Om mäklaren eller säljaren särskilt har lämnat uppgift om att bostadsrätten varit utrustad med fungerande fiberanslutning utgör det ett fel i köpet, såvitt bostadsrätten inte överensstämmer med just sådana uppgifter som explicit lämnats om denna i samband med köpet och dessa inte kan anses ha rättats utav någon av dem under köpets gång, KöpL 18 §.

För att ha rätt att åberopa fel i bostadsrätten måste säljaren lämnas en s.k. reklamation, dvs. ett meddelande om detta, inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Felet får heller inte reklameras senare än 2 år efter köpet, KöpL 32 §.

Har en reklamation lämnats korrekt och i tid har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, KöpL 34 §. Ett krav om avhjälpande måste framställas i samband med reklamationen, såvitt säljaren inte varit grovt vårdslös eller handlat i strid med tro och heder (i det här fallet, om han kände till att fiberanslutningen var bristfällig men rent av hade ljugit om att den inte var det), KöpL 34-35 §§.

Förutsatt att ett avhjälpande inte kan ske eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen har köparen rätt till ett prisavdrag som motsvarar summan av det avtalade priset och värdet av bostadsrätten i nuvarande skick genom värdet av bostadsrätten i avtalsenligt skick, KöpL 37-38 §§.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det i och med mäklarens/säljarens upplysning om fungerande fiberanslutning bör finnas fog för endera avhjälpande eller prisavdrag, dvs. att säljaren åtgärdar felet eller återbetalar en del av kostnaden för bostadsrätten till er dotter.

Behöver ni hjälp för att framföra en reklamation och framställa begäran om avhjälpande eller prisavdrag rekommenderar jag att ni kontaktar oss på Lawline för fortsatt vägledning. Detta gör ni enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1276)
2020-12-04 När får du hävda fel i vara köpt i befintligt skick?
2020-12-03 Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?

Alla besvarade frågor (86940)