Fråga om provanställning i samband med tecknandet av ett anställningsavtal

2016-03-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har arbetat på min nya arbetsplats i 2 veckor. Först efter två veckor fick jag mitt anställningskontrakt. Enligt detta har jag 6 månaders provanställning. Något om provanställning har aldrig nämnds innan jag började mitt nya jobb. Ska jag godta en sådan anställningsform?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller tillämpliga bestämmelser för ett anställningsförhållande.

Enligt LAS 6 § får ett anställningsavtal ingås med en tidsbegränsad provanställning. En sådan får högst avse sex månader och måste syfta till att därefter övergå i en tillsvidareanställning. Under provanställningstiden kan såväl arbetsgivare som arbetstagare välja att avbryta anställningen utan uppsägningstid. Det föreligger inget krav på att arbetsgivaren måste ha något godtagbart skäl för att vilja pröva arbetstagaren, och i regel tillämpas det av de flesta arbetsgivare.

Dessvärre tror jag att du inte har någon möjlighet att arbeta vidare såvitt du inte godtar en provanställning. I regel utformas de flesta arbetsavtal att gälla med just en sex månaders provanställningstid. Först om möjligheten till provanställning missbrukas kan den bli föremål för en rättslig prövning. Sådant missbruk skulle kunna utgöras av att en arbetsgivare efter det att viss tid av provanställningen förlöpt väljer att avbryta arbetstagarens tjänst och sedan låta arbetstagaren återgå till samma tjänst genom ett nytt anställningsavtal med en ny provanställningstid.

Sammantaget rekommenderar jag att du accepterar en provanställningstid, för såväl din egen som för arbetsgivarens del. Detta givetvis såvitt det är ett arbete du är intresserad av att behålla.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll