Fråga om permitteringar för företag utan kollektivavtal

FRÅGA
Om vi som företag permitterar personal, vissa på hel och andra på deltid, vilka regler gäller enligt LAS. Måste vi betala full lön? Vi har inget kollektivavtal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter, 21 § lagen om anställningsskydd (LAS). Med permittering menas att arbetsgivaren tillfälligt friställer arbetstagarna och befriar dem från närvaroskyldighet, exempelvis vid arbetsbrist. Undantaget är om arbetet är till sin natur säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande.

Enligt 2 § 4 st (LAS) är 21 § semi-dispositiv, vilket innebär att bestämmelsen kan ersättas med kollektivavtal. Arbetsgivare har därför möjligthet att avtala bort denna rätt genom förhandling med facket. Om det inte finns kollektivavtal ska 21 § LAS gälla vilket innebär att anställda har rätt till samma lön som han eller hon har vid arbete.

Tillväxtverket har dock gjort det möjligt att tillåta arbetsgivare minska sina anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostanden i form av subvention. Ansökan kan enligt Tillväxtverkets hemsida göras 7 april och har retroaktiv verkan från 16 mars. Detta sker mot bakgrund av den nuvarande virussituationen med Covid-19.

Mer finns att läsa på deras hemsida - https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll