Fråga om oskälig hyra

Hej,

Jag hyr ett garage i min bostadsrättsförening och nu har jag mottagit brev om ”uppsägning av garageavtal för hyreshöjning”. I dagsläget kostar garaget 500 kr/mån och 2012 höjdes hyran till det från 332 kr/mån. Nu vill styrelsen höja månadshyran till 800 kr/mån med följande motivering; ”Bakgrunden till de nya hyrorna är att bostadsrättsföreningen vill följa prishöjningen för boendeparkering i Stockholms Stad”.

Det de menar med det sistnämnda är att Stockholm Stad nyligen infört parkeringsavgift på gatorna i vårt område där det tidigare var gratis att stå. Att ha boendeparkering på gatan kostar nu 500 kr/mån.

Det har inte skett någon förbättring av garagen, dvs renovering eller liknande och föreningens omkostnader för garagen har ej förändrats. Är det då verkligen rimligt att höja hyran med hela 60 procent?

Med tanke på att omkostnaderna för garaget inte ökat betyder det att den extra garagehyran går rakt in i föreningens kassa till renoveringar och liknande. Vilket även betyder att jag som har både bostadsrätt och hyr garage betalar mer till till underhållskassan än medlemmar som inte har garage. Strider inte det mot likabehandlingsprincipen?

Har styrelsen rätt att höja hyran endast på grund av att Stockholm Stad infört avgift på gatan?

Att Stockholm Stad har valt att införa parkeringsavgift på gatorna borde väl egentligen inte ha med vår förening att göra?

Kan jag motsätta mig hyreshöjningen?

Mvh, Robin

Lawline svarar

Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så gäller samma regler för hyra av garage som för hyra av lokal.

Vad avgör om hyran är oskälig?
För att avgöra om hyran är skälig eller inte ser man till marknadspriset för liknande lokaler på orten vid tidpunkten för hyrestidens utgång (se här).

Indirekt besittningsskydd
Som lokalhyresgäst har man ett indirekt besittningsskydd om man hyrt lokalen i mer än 9 månader innan villkorsändringen och uppsägningen sker (se här). Skulle hyreshöjningen anses oskälig blir hyresvärden därför ersättningsskyldig gentemot er (se här) om ni hyrt garaget i mer än 9 månader.

Skulle den nya hyran däremot inte anses som oskälig är hyresvärden inte ersättningsskyldig enligt bestämmelserna och då är det upp till er som hyresgäster att antingen acceptera de nya villkoren (den höjda hyran) eller avstå från er garageplats.

Avslutningsvis
Har ni hyrt garaget i mer än 9 månader kan ni motsätta er hyreshöjningen och få rätt till en eventuell ersättning. Detta gör ni genom att vända er till hyresnämnden för medling. Ni har 2 månader på er från det att hyresvärden sa upp avtalet med villkorsändring. Görs inte detta innan tvåmånadersfristen förlorar ni eventuell rätt till ersättning. Att hänskjuta en sådan fråga till hyresnämnden kostar ingenting. Mer om detta kan ni läsa på hyresnämndens hemsida - här.

Hoppas du fått svar på frågan!

Vänlig hälsning

Emelie StrömRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning