FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/10/2015

Fråga om öppet köp enligt köplagen

Hej. Finns det nån tid på hur långe ett öppetköp kan vara i privata affärer? Om man nu inte skriver det i "avtalet".

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE!

I din fråga går det inte att utläsa huruvida du har utfört det här köpet i egenskap av en konsument som handlat av en näringsidkare eller som privatperson. Därför utgår jag, då du uttrycker det som en "privat affär", att ni är två privatpersoner som har handlat av varandra. Alternativt att ni är två näringsidkare som har handlat från varandra. Därför är köplagen tillämpligt och den finner du: https://lagen.nu/1990:931#R16

Köplagen är inte tvingande alltså går det att avtala bort den. Men du har nämnt att ni inte har avtalat om öppet köp. Tyvärr finns det ingen lag som ger dig rätt till öppet köp om du inte har avtalat om det. I köplagen § 16 står det: "har öppet köp avtalats och varan avlämnats, bär köparen risken till dess att varan lämnas tillbaka". Det innebär att om öppet köp har avtalats så bär köparen alla eventuella kostnader för varan tills den returnerats. Men det går bara om öppet köp har avtalats.

Däremot har du skydd enligt köplagen om varan anses vara felaktig. Exempel på det kan vara om:

* varan inte är sådan som säljaren har sagt,
* säljaren har låtit bli att upplysa köparen om fel av mera allvarlig karaktär som han kände till,
* varan var i väsentligt sämre skick än köparen kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter.

Om sådana fel föreligger kan du enligt köplagen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller kräva omleverans. I andra hand prisavdrag eller hävning. Eller i tredje, skadestånd. Men för att göra detta måste du meddela säljaren att varan är felaktig (reklamera) inom skälig tid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, lycka till!

Hälsningar,


Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo